המעבדה

כי לפעמים הכי חשוב לשאול את השאלה הנכונה

המעבדה מנסה למצוא מענה לסוגיה שמעסיקה את מערכת החינוך באופן רוחבי. משימתנו היא לייצר מענים חדשניים, איכותיים, ברי תוקף וברי יישום נרחב. אנו עושים זאת בהסתמך על תהליכי מחקר ופיתוח בשיתוף פעולה בין מטה-שטח-אקדמיה.

מה החידוש לעומת דרכי הפעולה המוכרות?

שלושה עקרונות עומדים בבסיס פעולת המעבדה, שלא היו בבסיס החשיבה עד היום:

עד היום ההפרדה בין שטח ומטה בתהליכי פיתוח השתמרה בשני ערוצים עיקריים: או שהמטה ריכז את הפיתוח ו"הוריד" את התכניות והתוצרים למטה לשטח, או שבתי ספר הובילו את הפיתוח ובכך נוצרו איים של הצלחות, אך תוצרי הפיתוח לא התחשבו בהיבטים המערכתיים.
המעבדות מובילות ניסיון חלוצי לקדם תפיסת פיתוח פדגוגי שמפגישה אנשי שטח ומטה מתוך הנחה כי הבניית דיאלוג משותף נטול היררכיות תקדם את המערכת ובה בעת היא מהווה יעוד בפני עצמה. למעבדה שותפים אנשי ונשות חינוך ממספר בתי ספר שמגבשים ביחד עם גורמי מטה ואקדמיה תפיסה כוללת להתמודדות עם הצורך, ומובילים בבתי הספר התנסויות פדגוגיות שמטרתן לגבש שדה רעיוני של מענים עבור המטה.

ההנחה היא כי דבר אינו מובן מאליו, אפילו לא הצורך עצמו שהוגדר בתחילת התהליך.
פיתוח במעבדה מאופיין בהטלת ספק מתמדת, בחשיבה ביקורתית ובניסיון מתמיד לחדד את תפיסותינו ולבסס אותן על מציאות בשטח.

תהליך הפיתוח המתנהל במעבדה מתבסס על עקרונות החשיבה העיצובית (Design Thinking), מתודלוגיה חדשנית, יצירתית ובעלת פוטנציאל להיות פורצת דרך, אשר שאובה מעולמות העיצוב.

השלבים העיקריים של פיתוח בתפיסה זו:

  • חקירה מעמיקה של הצורך ושל הקיים בתחום
  • הגדרת בעיה בדרכים חדשות
  • העלאת רעיונות יצירתיים
  • גיבוש ניסויים "קטנים וחכמים" שחותרים לתובנות גדולות.

מפת המעבדות

  • כל המעבדות
  • מעבדה לא פעילה
  • מעבדה פעילה

מעבדת אוטונומיה

המעבדה עוסקת במחקר ופיתוח תשובות לסוגיות מפתח בנושא אוטונומיה בחינוך

הוגנות

כיצד יוצרים הוגנות בחינוך?

כשירות תרבותית

כיצד נראה בית הספר עם כשירות תרבותית, בית הספר כחברה הקולטת עלייה ומתפתחת ממנה, יצירת חברה רב תרבותית שאינה מבטלת את תרבותו של העולה

מעבדת מסלול מחנכים במכללות

בניית מודלים למסלול המחנכים במכללות והגדלת מספר הנרשמים למסלול המחנכים

פרקטיקות הוראה באוכלוסיות מוחלשות

מהם העקרונות והפרקטיקות להוראה מיטבית עבור אוכלוסיות מוחלשות?

מעבדת בתי ספר בהקמה

מה ניתן לעשות על מנת שבתי ספר שהוקמו כ"חדשניים" יקיימו לאחר מכן בפועל פרקטיקות פדגוגיות המבטאות את הרוח הפדגוגית לפיה נבנו?

מעבדת הטרוגניות

איך מגדלים ילדים לחיים בחברה הטרוגנית?

מעבדת המחונן בכיתתו

כיצד יכולה מערכת החינוך הרגילה, בה נמצאים תלמידים אלו רוב ימות השבוע, להעניק מענה שלם ומיטבי לתלמידים מחוננים הלומדים במסגרתם?

מעבדת פדגוגיה מוטת עתיד

מה נדרש לעשות על מנת להתאים את בתי הספר לעשר השנים הקרובות?

מעבדת הוראה איכותית

מהם העקרונות עליהם נשענת הוראה איכותית ורלוונטית, ומהן הפרקטיקות ליישום שלהם ביום-יום החינויכי?

מעבדת פסיכופדגוגיה

כיצד להנכיח את הממד הרגשי בתהליכי הוראה למידה?

מעבדת התמדה

האם נקודת מבט אחרת להתמדה, המדגישה בריאות, תפתח לנו דלת לפיתוחים חדשים ומשמעותיים לקידום ההתמדה של התלמידים?

מעבדת כיתות מחוננים

כיצד יכולה כיתת המחוננים במסגרת בית ספר רגיל להוות מסגרת חינוכית מיטבית ומשמעותית עבור תלמידיה?