פדגוגיהמוטת עתיד

מצפן מערכתי להתאמת מערכת החינוך בהווה למציאות העתידית המשתנה

יחידת מחקר, מתודולוגיה והטמעה המפתחת ומטמיעה את תחומי חשיבת עתיד ופדגוגיה מוטת עתיד במערכת החינוך. היחידה פיתחה מודל המהווה מצפן מערכתי להתאמת מערכת החינוך בהווה למציאות העתידית המשתנה, ומשמר את הרלוונטיות של החינוך ללומד ושל לומד אל העולם.

מגמות עתיד STEEP

הקליקו על האיקונים

מגמות חברתיות

מגמות טכנולוגיות

מגמות כלכליות

מגמות סביבתיות

מגמות חינוכיות

מגמות פוליטיות

עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד

הבזקי ידע

עלה לאוויר וזמין לקריאה ולהורדה | ספר פדגוגיה מוטת עתיד 2 |מגמות, עקרונות השלכות ויישומים

מודל מעודכן של פדגוגיה מוטת עתיד המבוסס על עקרונות הפרסונליות, שיתופיות, גלוקליות, אי-פורמליות, תמורתיות ותכלול של זהות וייעוד אישי | יוזמות מעשיות במוסדות חינוך בארץ ובעולם המממשים את העקרונות | עשרות אפליקציות ותוכנות התומכות ביישום המודל | מסגרת וכלים להטמעה

מידע נוסף

מתווה מדיניות מו״פ לפדגוגיה מוטת עתיד | מגמות, אתגרים, עקרונות והמלצות | הספר הראשון

1200‭ ‬ תובנות‭ ‬שניסחו‭ ‬ 150‭ ‬ א.נשים 181‭  ‬מגמות‭ ‬עתידיות 55‭ ‬ אתגרים‭ ‬חינוכיים 32‭ …

מידע נוסף

פדגוגיה מוטת עתיד | הספר השני | תקציר

שואלים אותנו לא פעם מדוע הפדגוגיה שעיצבנו מכונה ״מוטת״ עתיד. “מוטה”, כי אנחנו נמצאים בהווה …

מידע נוסף

עלייה ברמת ההשכלה | מגמה חברתית

מגמה הטומנת בחובה הזדמנות למערכת החינוך, היא העלייה ברמת ההשכלה בישראל

מידע נוסף

מגוון משפחות מודרניות | מגמה חברתית

במקביל לחילופי הדורות מתפתחת מגמה של מגוון סוגי המשפחה המודרנית. "המשפחה המודרנית" כוללת סוגים רבים של משפחות

מידע נוסף
אוכלוסיית העולם

גידול אוכלוסין והגירה | מגמה חברתית

הגירת אוכלוסיות היא מגמה עולמית נוספת המונעת מאידיאולוגיה, מחיפוש הזדמנויות חדשות בעולם גלובלי, וכתוצאה ממלחמות ועוני

מידע נוסף

אחריות חברתית | מגמה חברתית

השינויים החברתיים מלווים בשינויים ערכיים המתרחשים ברמה הגלובלית והמקומית כאחד

מידע נוסף

בריאות ותזונה | מגמה חברתית

סגנון החיים בחברת השפע המודרנית מייצר מגמות הדורשות התייחסות מצד מערכת החינוך

מידע נוסף

קול קורא: תקצוב פיתוח מוצרי חינוך מוטי עתיד – תשע"ט (חממו"פ)

קול קורא לתקצוב בעלויות על מוסדות חינוך עבור פיתוח מוצרי חינוך מוטי עתיד – שנה"ל תשע"ט (חממו"פ).

מידע נוסף

מעבדת כיתות מחוננים

כיצד יכולה כיתת המחוננים במסגרת בית ספר רגיל להוות מסגרת חינוכית מיטבית ומשמעותית עבור תלמידיה?

מידע נוסף

מגזין 4 | פדגוגיה מוניציפלית

פתח דבר- דבר העורכים
״חינוך בקהילה״, ״ערים לומדות״, ״ערי חינוך״, ״מרחבי חינוך״, ו״פדגוגיה מוניציפלית״, ״עיר חכמה״, ״העיר כקמפוס״ – אלה הם רק חלק משמות המתארים את הרחבת גבולות המערכת: מבית הספר החינוך מתרחב אל רחובות העיר, חוף הים, השוק, המוזיאון, המדבר. אתם מוזמנים להכיר במרחבי חינוך חדשים אלה, באמצעות הקליידוסקופ הצבעוני המוגש לכם כאן.

מידע נוסף

גלובליזציה וגלוקליזציה | מגמה פוליטית

גלוקאליזציה והיא משקפת קונפליקט ומתח מתמידים בין הזהות הגלובלית לבין הזהות הלוקאלית־לאומית

מידע נוסף
זכוכית מגדלת על המילה שקיפות באנגלית

דרישה לשקיפות | מגמה פוליטית

לצד מגמות ביזור והפרטה ולאור ההתבססות על טכנולוגיות מידע מתקדמות, מתפתחת דרישה לשקיפות מערכות שלטוניות

מידע נוסף
הפרטה

תהליכי ביזור והפרטה | מגמה פוליטית

המציאות המשתנה מציבה בפני המערכת השלטונית המדינית אתגרים הדורשים משאבים רבים יותר.

מידע נוסף

מות הפרטיות | מגמה פוליטית

ברמת הפרט מתחולל שינוי דרמטי של מות הפרטיות, אשר נתפסה בעבר כזכות לגיטימית ומקובלת של הפרט ואילו כיום נתונה תחת מתקפה בשם הביטחון הלאומי, האינטרסים של משווקים והנוחות של הצרכנים

מידע נוסף

ממגמה לפעולה

מהי פדגוגיה מוטת עתיד

פדגוגיה מוטת עתיד מספקת מענה פדגוגי בהווה לדרישות הנגזרות ממגמות כלליות וחינוכיות עתידיות

מהו מודל פדגוגיה מוטת עתיד

זהו מודל המספק מצפן ומסגרת פרקטית למיקוד המאמץ בפיתוח פדגוגי בהווה שיאפשר היערכות להתמודדות עם המגמות העתידיות

מהם עקרונות פדגוגיים מוטי עתיד

אלו שישה עקרונות יסוד בהם צריכה מערכת החינוך להתמקד כדי לתת מענה הולם למגמות ולאתגרי העתיד: פרסונליות, שיתופיות, אי-פורמליות, גלוקליות, תמורתיות ותכלול של זהות וייעוד אישי

מהן מגמות העתיד המשפיעות על המודל

מודל STEEP ממיין את מגמות העתיד הכלליות לחמישה תחומי מגמות שמשפיעו גם על מכלול התחומים הפדגוגיים: מגמות חברתיות, מגמות טכנולוגיות, מגמות כלכליות, מגמות סביבתיות, מגמות פוליטיות.

מהם ההיבטים הפדגוגיים והארגוניים המושפעים מיישום המודל

תשעה היבטים פדגוגיים וארגוניים מהווים מצע. מערכתי להתערבות והשפעה:

תוכן ותכניות לימודים
מיומנויות
פרקטיקות הוראה
פרקטיקות למידה
הערכה
מנהיגות ניהולית חינוכית
תכנון וארגון
תשתיות פיזיות וטכנולוגיות
חיבוריות ושיתופי פעולה

מהן סביבות והזדמנויות מאפשרות

סביבות ארגוניות, קהילתיות, אנושיות, פיזיות וטכנולוגיות

מהי המתודולוגיה להתאמת מוצר לפדגוגיה מוטת עתיד

שלב 1: מיפוי של המוצר לעקרונות פדגוגיה מוטת עתיד

שלב 2: בחירת האסטרטגיה להתאמה המוצר לפדגוגיה

שלב 3: כתיבת תרחיש עתידי ואינטגרטיבי מוטה עתיד

שלב 4: הגדרת מפרט לפיתוח הפדגוגי הנגזר מהאסטרטגיה