מו״פ

ניסויים

ויוזמות

סימון אתגרים. פיתוח. תיקוף. יוזמות

האגף מופקד על הכוונה, פיתוח, תיקוף והערכות ליישום של תוצרים בתחומי החינוך, בהתאמה לצרכים אסטרטגיים ומערכתיים הנובעים ממדיניות המשרד. אלו מתבצעים בשיתוף השדה, אגפי המשרד והמגזר השלישי. האגף פועל בשלושה תחומים:

  • סימון אתגרים עתידיים ואפשרויות לפיתוח מתוך זיקה לצרכים וליכולות של המערכת.
  • הפעלת רצף מחקר ופיתוח ייחודי באמצעות מערך פיתוח, תיקוף והערכה של מודלים לחדשנות פדגוגית, ארגונית, חינוכית ומערכתית, משלב התכנון עד ליישומם בשדה החינוכי.
  • עידוד הגישה הפרואקטיבית של יזמות חינוכית חדשנית וחיזוקה בקרב אנשי חינוך בשדה, מטה, ובמגזר השלישי בישראל.

כיצד נוכל לסייע לך?

פדגוגיה מוטת עתיד

האם אתם צריכים להיערך לעתיד? להכיר, ללמוד, לפתח ולהטמיע פדגוגיות מוטות עתיד?

פיתוח יישומי

האם אתם מחפשים מענה חדשני לסוגיה חינוכית? מעוניינים לאמץ אותו או אולי אף לפתח אותו?

החממו״פ

האם אתם רוצים להמציא עצמכם מחדש – כיזמים? רוצים להשפיע על עתיד החינוך? מחפשים מענים חדשניים לאתגרים?

המעבדות

האם אתם מחפשים מענה לאתגר מערכתי מורכב במיוחד? למשל: הוגנות בחינוך, הטרוגניות, אוטונומיה ועוד?

יישום מערכתי

אתם מעוניינים לאמץ מענה, שיטה, כלי או מודל חדשני שפותח ונבחן בבית ספר אחר? לשכפל, להתאים ולהטמיע אותו בבית הספר שלכם או במערכת כולה?

מרחבי חינוך

אתם מעוניינים להרחיבה את אפשרויות הבחירה של הורים את בתי הספר? לפתח פדגוגיה מוניציפלית המותאמת לישוב שלכם? לפתח ייחודיות בית ספרית?

בתי ספר מחוללי חדשנות

האם אתם רוצים לשאוב השראה מבתי ספר שחוללו חדשנות וללמוד מהם? רוצים להצטרף לרשת בתי ספר אלה?

אסדרה דינמית

האם אתם מנהלים בי״ס ייחודי (או רשת) ומעוניינים להסדיר ארותו כבי״ס מוכר?

מרכז החדשנות

האם אתם מעוניינים לערער על המובן מאליו,ולעצב חינוך רלוונטי למאה ה-21? רוצים לקדם תרבות של חדשנות ויזמות פדגוגית, ארגונית, ניהולית ורגולטיבית? הקליקו