אוריינות נתונים להוראה | Data literacy for teaching [מונחון]

היכולת להפוך מידע לידע ופרקטיקות הדרכה הניתנות לפעולה על ידי איסוף, ניתוח ופרשנות של כל סוגי הנתונים (הערכה, אקלים בית ספרי, התנהגותי, תמונת מצב, אורכית, רגע לרגע וכו') כדי לסייע בקביעת שלבי ההדרכה. הוא משלב הבנה של נתונים עם סטנדרטים, ידע ופרקטיקות דיסיפלינריים, ידע תכנית לימודים, ידע תוכן פדגוגי, ידע תוכן פדגוגי, וההבנה כיצד ילדים לומדים.
סגירת תפריט