Print Friendly, PDF & Email

אימון אישי – פיתוח נחישות בחינוך בהתבסס על העקרונות והערכים של האימון הספורטיבי

תהליך למידה המאפשר לתלמיד לפרוץ מדי יום ביומו את גבולותיו הפיזיים, הרגשיים, והאינטלקטואליים. לגלות עולמות חדשים ולהטמיע אותם בידע העולם שקיים כבר בידיו.

מטרה או תועלת צפויה

תהליך למידה המאפשר לתלמיד לפרוץ את גבולותיו הפיזיים, הרגשיים, והאינטלקטואליים, מדי יום ביומו. לגלות עולמות חדשים ולהטמיעם אותם בידע העולם שקיים כבר בידיו.

אנחנו מאמינים שזוהי אחריותנו כמורים-מאמנים להדריך את התלמידים, לאמן אותם ולתמוך בהם בתהליך זה, בסביבה בטוחה ובאופן כזה שיעורר אצלם את המוטיבציה ואת הרצון להמשיך בתהליכי הגילוי.

תנאים מקדימים, הכנות, חומרים

 אחריותנו כמורים-מאמנים להדריך את התלמידים, לאמן אותם ולתמוך בהם בתהליך זה, בסביבה בטוחה ובאופן כזה שיעורר אצלם את המוטיבציה ואת הרצון להמשיך בתהליכי הגילוי.

המורה  – תפיסת מאמן בספורט

 • בונה קשר של מאמן-ספורטאי עם תלמידיו, מרגיש שהוא חלק מקבוצת התלמידים שלו ושההצלחה שלהם היא ההצלחה שלו- אני יודע,  הרעיון המרכזי: אני המאמן יודע ומומחה בתחומי לכן, אני הקואוצ' – אני מסביר, אתם צריכים להבין, אתם צריכים לבצע, אנחנו צריכים להצליח
 • מכיר את התלמידים שלו מקרוב. מדבר אליהם בגובה העיניים. מתייחס לחוזקות ולחולשות שלהם            כיחידים וכקבוצה כשהוא מתכנן אימון / שיעור
 • מעורב רגשית בתהליכי ההתקדמות של  התלמידיו

מבנה ארגוני – הקמת צוותי משימה אשר יפעלו לאורך השנה:

שיוך צוות המוריםלצוותי פעולה אשר יפעלו במקביל לאורך השנה

תלמידים

 • יכירו את התכנית יקפידו להתנהג על פי חוקי הנחישו"ת
 • יכירו ויפנימו את עקרונות התנהלות ספורטאים בתחומי הספורט השונים ויבצעו הקבלה לתחומי הלימוד האימוני הבית ספרי.
 • יביעו רצונם לפעול לאור עקרונות התכנית.

 

 

 

 

הוראות הפעלה : קחו ועשו זאת לשלכם!

1. קביעת מפגש חודשי מורה- תלמיד/ה לבחינת ההתקדמות וקביעת יעדי המשך.


המורה  – יבנה תכנית אישית של אימון אישי לתלמיד יהווה תשתית לעבודה

1. יוצר שיח קבוצתי ואישי מובנה עם התלמידים במטרה להבנות את הקשר של מאמן-ספורטאי עם תלמידיו. כך שייתפס בעיניהם כמעודד  וממלא אותם במוטיבציה.

3.  . בונה שיעור / אימון שיש בו חוויה מוחשית -תנועתית  – מאתגרת – מהנה.

4. עורך בקרה מתמדת על תוצאות התלמידים ועל מהלך השיעורים שלו. מאציל סמכויות ואחריות על            תלמידים ואז יכול לעבוד דיפרנציאלית עם תלמידים על פי מיפוי נקודות החוזק והחולשה שלהם

5.בונה סרגל מאמצים שמתאים לקבוצת הלימוד / אימון שלו, עובד בשיטת הצבירה (הגברה הדרגתית        של עומסי החומר הנלמד ומורכבות מיומנויות הלמידה) ושומר על מדד לחץ מיטבי

מבנה ארגוני – הקמת צוותי משימה אשר יפעלו לאורך השנה:

 • צוות מיפוי ועיבוד נתונים
 • צוות זיהוי מקור הבעיה / צוות "חדר מיון"
 • צוות בניית תכנית אימון לתלמידים
 • צוות בניית תכנית אימון למורים
 • צוות בניית תכנית אימון לכיתה / שכבה
 • צוות פדגוגיה ניסויית שוטפת
 • צוות תיעוד פעילות שוטפת של הניסוי
 • צוות עיצוב סביבה חיצונית

תלמידים 

שיתוף פעולה עם עקרונות התכנית :

בניית חוזה אישי, פתיחות כלפי המורה בתהליך החונכות.

דיווח שוטף על התקדמות, קשיים הצבת אתגרים

 

תומכי יישום

טיפים

טיפ 1

המורה עובד.ת מתוך הנאה, אמונה בצידקת הדרך האימונית ותשוקה למקצוע אותו מלמד.ת

טיפ 2

המנהל.ת מתייחס.ת למורים בהתאם לגישה וע"יכ מהווה מקור השראה.

טיפ 3

 

היזמ.ת

המוסד בו פותח הכלי

סגירת תפריט