איסוף נתונים | Data gathering [מונחון]

תהליך איסוף מידע, דעות או עובדות ומדידת מידע על משתנים ממוקדים באופן שיטתי מבוסס המאפשר לענות על שאלות מחקריות מוצגות, לבחון השערות ולהעריך תוצאות על בסיס מתודולוגיה מפורטת מדעית.
סגירת תפריט