איסוף נתונים | Data gathering [מונחון]

תהליך איסוף מידע, דעות או עובדות ומדידת מידע על משתנים ממוקדים באופן שיטתי מבוסס המאפשר לענות על שאלות מחקריות מוצגות, לבחון השערות ולהעריך תוצאות על בסיס מתודולוגיה מפורטת מדעית.