תמרת אלזייתון ולדורף | שפרעם | חינוך אנתרופוסופי

על קצה המזלג: ביה"ס האנתרופוסופי הערבי היחיד בישראל ובעולם. סביבת הלימוד וכל שאר האלמנטים של חיי ביה"ס מכוונים לתת תשובה לשלב ההתפתחותי בו נמצא הילד, הרואה את התקופות השונות של הילדות (כמו גם של האדם בכלל) כנבדלות זו מזו ודורשות התייחסות שונה בכל שלב.

מסגרת אינטגרטיבית ייחודית על בסיס ערכי אחווה וקבלה, מהווה תמונה של הפסיפס החברתי המרכיב את החברה הערבית, נותנת מענה לילדים עם קשיים שונים – לימודיים, רגשיים, פיזיים ותקשורתיים – ומציעה מערך תומך. צוות המורים מגוון – ערבים ויהודים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב pinterest
  • עקרונות – פרסונליות, שיתופיות, אי-פורמליות ותכלול של זהות וייעוד אישי
  • אתגרים הנגזרים ממגמות חברתיות וסביבתיות
  • ההיבטים הפדגוגיים – תוכן ותוכניות לימודים; מיומנויות; פרקטיקות הוראה; פרקטיקות למידה; הערכה
  • ההיבטים הארגוניים – מנהיגות ניהולית חינוכית; תכנון וארגון; תשתיות פיזיות וטכנולוגיות; חיבוריות ושיתופי פעולה
  • סביבות והזדמנויות מאפשרות – ארגוניות, אנושיות, קהילתיות, פיזיות וטכנולוגיות