בתנועה מתמדת | אולפנת שירת הים – חלמיש

תכנית להעצמת האשה הדתית דרך אמנות המבוססת על עקרו התנועה והיצירה המתמדת.