גידול אוכלוסין והגירה | מגמה חברתית

אוכלוסיית העולם
הגירת אוכלוסיות היא מגמה עולמית נוספת המונעת מאידיאולוגיה, מחיפוש הזדמנויות חדשות בעולם גלובלי, וכתוצאה ממלחמות ועוני

הגירת אוכלוסיות היא מגמה עולמית נוספת המונעת מאידיאולוגיה (עלייה לישראל), מחיפוש הזדמנויות חדשות בעולם גלובלי (מהגרים מסודן ואריתריאה), וכתוצאה ממלחמות ועוני (פליטים ומהגרי עבודה מהעולם השלישי לראשון).

בישראל מתחזקת בשנים האחרונות מגמת העלייה, וב- 2015 עלו לישראל כ- 29,500 עולים, כרבע מהם בגילאי בתי הספר. עד 2035 מספר הצעירים (0-19) יגדל ל כ-3.9 מיליון (גידול של 34 אחוז) ורבים מהם צפויים להגיע ממדינות מערביות.

הגידול הצפוי באוכלוסיית התלמידים העתידית יצריך הקצאת משאבים ניכרים, לשם בניית תשתיות איכותיות לאוכלוסיית התלמידים החדשה ובניית מודלים לקליטה מוצלחת של תלמידים המגיעים ממדינות מערביות בעלות מערכות חינוך מתקדמות.

סגירת תפריט