גישה לחינוך ואימון | Access to education and training [מונחון]

תנאים, נסיבות או דרישות (כגון הכשרה, רמת חינוך, מיומנויות או ניסיון תעסוקתי, רקע חברתי (כלכלי, תרבותי, וההון החברתי המשפחתי) וכד') השולטים בקבלה למוסדות או תכניות חינוך ואימון ובהתחנכות בהם. למשל, התנאים הקובעים את הקבלה לאוניברסיטה.
סגירת תפריט