גלובליזציה וגלוקליזציה | מגמה פוליטית

30939092009510165321
גלוקאליזציה והיא משקפת קונפליקט ומתח מתמידים בין הזהות הגלובלית לבין הזהות הלוקאלית־לאומית

הגלובליזציה המואצת מפתחת, בעיקר בקרב הדור הצעיר, תודעת זהות גלובלית של אזרחי העולם, המובילה להתגייסות לפעילויות גלובליות לשמירה על זכויות אדם, שמירה על הסביבה, ויציאה נגד עוולות בינלאומיות ותאגידים חובקי עולם.

במקביל ללחץ המו״פעל על המדינה על ידי הגלובליזציה, מו״פעל עליה גם לחץ פנימי מצד קהילות לאומיות, אתניות ותרבותיות.

תופעה זו קרויה גלוקליזציה והיא משקפת קונפליקט ומתח מתמידים בין הזהות הגלובלית לבין הזהות הלוקלית־לאומית.

האתגר העומד בפני מערכת החינוך הוא פיתוח תודעה ומיומנויות גלובליות של אזרח העולם תוך שמירה על הזהות הלאומית והמקומית.

מידע מעניין ומפורט בנושא ניתן למצוא בראיון שערך יורם הרפז עם אורי רם מחבר הספר הגלובליזציה של ישראל מק'וורלד בתל אביב, ג'יהאד בירושלים

קישור לראיון:
http://yoramharpaz.com/interviews/2007_12.pdf

סגירת תפריט