דמוקרטיה ותרבות דמוקרטית | Democracy and democratic culture [מונחון]

דמוקרטיה היא שיטת מימשל שבה הכוח העליון נמצא בידי העם ומופעל על ידיו במישרין או בעקיפין באמצעות נציגיהם שנבחרו על ידי הצבעה בבחירות חופשיות המתקיימות באופן תקופתי. תרבות דמוקרטית היא ערכים, עמדות ופרקטיקות דמוקרטיים המשותפים לאזרחים ומוסדות לרבות התחייבות לשלטון החוק וזכויות אדם, מחויבות למרחב הציבורי, אמונה שיש לפתור סכסוכים בשלום, הכרה בגיוון וכיבוד הגיוון, נכונות לביטוי דעות הפרט, נכונות להקשיב לדעותיהם של אחרים, מחויבות להחלטות המתקבלות על ידי רוב, מחויבות לשמירה על מיעוטים וזכויותיהם, ונכונות לנהל דיאלוג בין שסעים תרבותיים. זה כולל גם דאגה לשלומות ברת-קיימא של בני-אדם אחרים, כמו גם לסביבה בה אנו חיים.
סגירת תפריט

engage

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Get the coolest tips and tricks today

This ebook will change everything you ever thought about relationships and attachment. Find the secret to connecting better and faster