WAY2A רשת חברתית בית ספרית למקצועות למידה| קרית חינוך דרור – בני דרור

רשת חברתית בית ספרית למקצועות למידה באמצעות אפליקציה לנייד ולטאבלט.