הנחיות תכנית לימודים | Curriculum guidelines [מונחון]

מסמך או קבוצת מסמכים אשר בדרך כלל מספקים הדרכה למורים ולמדריכים לגבי גישות ונהלים לתכנון והטמעה מוצלחים של תכנית הלימודים בבית הספר, ברמה המקומית או הארצית. הנחיות יכולות להתמקד בתחום לימודים או נושא ספציפי (למשל הנחיות תכנית לימודים לבריאות), בשלב חינוך מסוים (למשל הנחיות תכנית לימודים לחינוך בגיל הרך), קבוצה ספציפית של לומדים (למשל לומדים עם צרכים חינוכיים מיוחדים, מיעוטים, עולים) או יותר באופן כללי על תכנית הלימודים (למשל, הנחיות לתכנית לימודים, הדרכה והערכה). הנחיות תכנית הלימודים יכולות לספק רעיונות, הצעות והמלצות שנועדו לעזור למורים לקבל החלטות מושכלות, או להיות מנחות ומפורטות יותר תוך ציון התוכן, הפעילויות, המשימות והחומרים שישמשו את המורים.
סגירת תפריט