הסתגלות/התאמה | Accommodation [מונחון]

תהליך בו מתבצע מעבר למצב אחר, שינוי של ידע ומנהגים קיימים במטרה להתמודד עם חוויות חדשות.
סגירת תפריט