העצמת הפרט בשמחה, ברוח התורה | איילת השחר – ירושלים

העצמת התלמידה בזווית ראייה חיובית לאור המקורות היהודיים.