התעניינות אסתטית| Aesthetic interests [מונחון]

היכולת של פרט לתאים עצמו למצבים שונים, משתנים ובלתי ניתנים לחיזוי.