חוללות עצמית בקהילה הבית ספרית | איתמר – ראשון לציון

hands-2847508_1280
יצירת חוללות שיתופית באמצעות רשת של קבוצות למידה ועשייה משותפת בין הורים ותלמידים ובין הצוות החינוכי להורים. חוללות שיתופית, תוביל להעלאת החוללות העצמית של התלמידים.
סגירת תפריט