מסלולהחממו״פ

האם תרצי/ה להשפיע על עתיד החינוך בישראל? 

אם את/ה יזמ/ת? אנו מזמינים אותך להרשם למנהרת הרוח במסלול החממו"פ ולשכלל את הרעיון הפדגוגי שלך.

הצטרפ/י אלינו ל-4 מפגשים במחוזות השונים עם אנשי הפיתוח של אגף מו"פ ניסויים ויוזמות ויזמים/יות כמוך.

הצצה קצרה אל מסלול החממו״פ

המשימה המרכזית

מסלול החממו״פ מיועד לקדם יוזמות בכל רחבי הארץ, מתוך מערכת החינוך ומחוצה לה ומאפשר לכל אחד שרואה את עצמו מעורב בחינוך ובעל חלום, לפתח מוצר חינוכי, כמענה חדשני לאתגר בראיית עתיד.

מסלול החממו"פ נמצא בתווך- בין הצורך בעדכון ובהתחדשות פדגוגית מתמדת, בצד הצורך בעיגון השינוי ובהטמעתו בתהליכים מוסדיים.

המסלול מספק יתרון מערכתי מהותי שמאפשר בחינת מודלים חינוכיים חלופיים בקנה מידה קטן מבלי לטלטל את המערכת כולה.

תפיסת הפעולה

פיתוח מוצר

דגש על פיתוח חינוכי אשר ניתן ליישמו באופן נרחב במערכת תוך מתן מענה לצרכים שונים.

בעל עניין שותף לפיתוח

מציאת בעל עניין שרוצה בהצלחת הפיתוח ומעוניין לאמץ, לפתח ולקדם את המוצר לכדי שימוש רחב היקף.

היזם והלקוח במרכז

צמיחת המוצר באמצעות היזם, בשיתוף עם מסלול החממו"פ, משאיר את היזם והלקוח במרכז לאורך כל התהליך.

אחד מרגעי השיא במסלול: יום סטודיו

פיתוח מוצר חינוכי בחמישה שלבים

הקליקו על האיקונים

1 | העמקה רעיונית ומיקוד חלופות

יצירת אסופת רעיונות רחבה וצמצום למספר חלופות של קונצפטים מוחשיים.

2 | התאגדויות

התאגדות של יזמים העוסקים ברעיון, בעיה או צורך דומים וגיבוש מספר יוזמות לכדי יוזמה משותפת.

3 | התמקדות באב טיפוס

יצירת אסופת רעיונות רחבה וצמצום למספר חלופות של קונצפטים מוחשיים.

4 | התכנסות והתנסות במוצר אחד

בדיקת הפעלת אב טיפוס וקבלת החלטה להמשך פיתוח כמוצר.

5 | הפעלת המוצר

בחינת יישום המוצר דרך הפעלתו באופן ממצה ושלם כדי לגבש החלטה לגבי התכנות ליישום מערכתי.

מהו מוצר חינוכי?

בעל תו איכות - מוצר שבא להיטיב עם ילדי ישראל במערכת החינוך
בעל לכידות פנימית
ניתן להפרדה מסביבת הפיתוח שלו לצורך יישום במקומות מגוונים
המוצר מבטיח תועלות ברורות
מודולרי - חלקיו משלימים ומחוברים זה לזה
קיימות תוכניות פדגוגיות יישומיות התומכות במוצר
עונה על צורך עכשווי - ובו בזמן גם מוטה עתיד
קיימת תכנית הערכה המתייחסת למענה שנותן המוצר ולאיכותו
הקודם
הבא
סגירת תפריט