מועדי מפגשי מנהרת הרוח במחוזות

מחוז דרום

מפגש 1 | 1.1.2019 | 16:00-19:00 | פסג"ה ב"ש

מפגש 2 | 22.1.2019 | 16:00-19:00 |פסג"ה ב"ש

מפגש 3 – שיחות אישיות בתיאום עם היזם | 3.2.19/5.2.19 | 16:00-19:00 | פסג"ה ב"ש

מפגש 4 | 17.2.2019 | 16:00-19:00 | פסג"ה ב"ש

מפגש 5 – יום הערכה ארצי לכלל היוזמות  | 11.3.2019 | גוגיה, רעננה

מחוז צפון

מפגש 1 | 3.1.2019 | 16:00-19:00 | פסג"ה נצרת עילית

מפגש 2 | 16.1.2019 | פרטים ימסרו בהמשך

מפגש 3 – שיחות אישיות בתיאום עם היזם | 27-31.1.19  | פרטים ימסרו בהמשך

מפגש 4 | 23.2.2019 | פרטים ימסרו בהמשך

מפגש 5 – יום הערכה ארצי לכלל היוזמות | 11.3.2019 | גוגיה, רעננה

מחוז ירושלים

מפגש 1 | 2.1.2019 | 16:00-19:00 | בניין לב רם, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים.

מפגש 2 | 23.1.2019 | פרטים ימסרו בהמשך

מפגש 3 – שיחות אישיות בתיאום עם היזם | 3.2.19 , 11.2.19 | פרטים ימסרו בהמשך

מפגש 4 | 13.2.2019 | פרטים ימסרו בהמשך

מפגש 5 – יום הערכה ארצי לכלל היוזמות | 11.3.2019 | גוגיה, רעננה

מחוז תל אביב מרכז

מפגש 1 | 23.12.2019 | 16:00-19:00 | פסג"ה הרצליה

מפגש 2 | 14.1.2019 | 16:00-19:00 | פסג"ה הרצליה

מפגש 3 – שיחות אישיות בתיאום עם היזם | 27.1.19/28.1.19  | פסג"ה הרצליה

מפגש 4 | 18.2.2019 | 16:00-19:00 פסג"ה הרצליה

מפגש 5 – יום הערכה ארצי לכלל היוזמות | 11.3.2019 | גוגיה, רעננה

מחוז חיפה

מפגש 1 | 1.1.2019 | 16:00-19:15 | פסג"ה חיפה

מפגש 2 | 22.1.2019 | 16:00-19:15 | פסג"ה חיפה

מפגש 3 – שיחות אישיות בתיאום עם היזם בשעות הבוקר | 29.1.19  | פסג"ה חיפה

מפגש 4 | 5.2.2019 | 16:00-19:00 פסג"ה חיפה

מפגש 5 – יום הערכה ארצי לכלל היוזמות | 11.3.2019 | גוגיה, רעננה