חנוכת בית: המרכז למעצבי חדשנות בחינוך

Screen Shot 2018-06-28 at 9.58.55
ביוני 2018 נחנך המרכז למעצבי חדשנות בחינוך. מרחב פיזי ו-וירטואלי בירושלים בו מוזמנים העוסקים בחינוך לאמץ את החדשנות כתרבות ארגונית. במרכז מוצעים מספר מסלולי פעילות כגון מסלול 90 הימים, ווייז לחדשנות וסיר לחץ

חנוכת הבית: 13 ביוני 2018

סגירת תפריט