חשיבה אנליטית | Analytical thinking [מונחון]

התהליך המנטלי של פירוק בעיות מורכבות לרכיבים בודדים שניתן להתמודד איתם, זיהוי דפוסים בין מצבים שאינם קשורים לזה לזה בבירור, ומציאת הנושאים החשובים או הבסיסיים או במטרה לפתור בעיות.