חשיבה אנליטית | Analytical thinking

התהליך המנטלי של פירוק בעיות מורכבות לרכיבים בודדים שניתן להתמודד איתם, זיהוי דפוסים בין מצבים שאינם קשורים לזה לזה בבירור, ומציאת הנושאים החשובים או הבסיסיים או במטרה לפתור בעיות.
סגירת תפריט