יד המורה | ירושלים | הוראה דיפרנציאלית למימוש המצויינות האישית

על קצה המזלג: משלבים להצלחה! הדגש בבית הספר מושם על למידה חווייתית משמעותית, תוך התאמה לכל תלמיד, ופיתוח הפוטנציאל הטמון בו לימודית, רגשית, ערכית וחברתית. ניצול פרוייקט השילוב לטיוב מודלים של עבודה מותאמת.

עידוד פעילות חברתית ענפה בהובלת מועצת תלמידים במטרה להצמיח אזרחים מעורבים ותורמים למדינה. אצלנו מתקיימות פעילויות המשלבות רב-תרבותיות: יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, הורים ותלמידים ועוד.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב pinterest
  • עקרונות – פרסונליות, שיתופיות, אי-פורמליות
  • אתגרים הנגזרים ממגמות חברתיות
  • ההיבטים הפדגוגיים – תוכן ותוכניות לימודים; מיומנויות; פרקטיקות הוראה
  • ההיבטים הארגוניים – מנהיגות ניהולית חינוכית; תכנון וארגון; חיבוריות ושיתופי פעולה
  • סביבות והזדמנויות מאפשרות – ארגוניות, אנושיות וקהילתיות