יישום מערכתי

המשימה: סלקבליות | לסייע בפיתוח התנאים להטמעה ברת קיימא של מוצרים פדגוגים מוצלחים

אנו עוסקים בפיתוחן של שיטות עבודה וכלים להאצת התפשטותן של תכניות התערבות מוצלחות, תוך התמקדות ביעדים הבאים:

לספק דרך מובנת וקלה ליזמים, אנשי מטה ושטח, לתווך את הידע הנדרש להפעלת המוצר למספר משתמשים גדל והולך.

  • לספק קווים מנחים לעיצוב מוצרים ניסיוניים וחידושים אחרים והתאמתם ליישום בהיקף רחב.
  • לספק כלים וגישות כדי לעזור למיישמים לנהל את תהליך ההטמעה ולהרחיב את מניפת ההשפעה של המוצר.

אנו פועלים בארבעה שלבים עיקריים

המלצות לאימוץ המוצר בהיקף משמעותי

להעריך ולגבש דו”ח והמלצות להיתכנות אימוץ המוצר בהיקף משמעותי במערכת החינוך הציבורית, כולל התייחסות להיבטים הבאים:

  • פוטנציאל שכפול ליבת המוצר תוך שמירה על איכותו.
  • תפעול מיטבי של המוצר תוך התאמה לשונות במוסדות חינוך אחרים.
  • הגדרת מרחב הפעולה להפעלת המוצר באופן מיטבי.
  • האמצעים והשיטות לתיווך הידע הנדרש ליישום מיטבי של המוצר.

הזנק מוצר

לגבש את חזון הרחבת המוצר, להעריך את יכולת הרחבת השימוש, להשלים פערי מידע ולהכין את תכנית ההתנסות המתאימה לבחינת יישום המוצר.

התנסות ביישום המוצר

ללמוד תוך כדי התנסות צוותי חינוך בהפעלת המוצר, את ההתאמות הנדרשות להטמעה ברת קיימא.

הרחבת השימוש במוצר

לפתח כלים ושיטות להנגשה והפצה של המוצר תוך לווי הרחבת השמוש בו בהיקפים הולכים וגדלים.

בתהליך גיבוש מתודולוגיות הפעולה של היחידה ליישום מערכתי משתתפים אנשי אקדמיה, אנשי מטה, מנהלים וצוותים ממוסדות חינוך.

הבזקי ידע, מחקרים ותיאורי מתודולוגיות יישום מערכתי

40 יישומים פדגוגיים חדשניים שהוצגו בביאנלה

המוצרים הפדגוגיים פותחו על ידי מוסדות חינוך יזמיים, מתוך רצון להגשים חלום, לפתח מענה לאתגר מקצועי חינוכי ולהביא לידי ביטוי את הידע, הניסיון והרצון לתרום תרומה משמעותית למורים ולתלמידיהם. הכירו אותם.

מידע נוסף

יישום מערכתי | מתודולוגיות וכלים

החוברת מסבירה בפירוט את שלושת שלבי היישום המערכתי, וכוללת שני כלים: סרגל להערכת בשלות לסקלביות, וקהילת יישום.

מידע נוסף

סקלבליות והרחבת יישום השימוש במוצר חינוכי במערכת החינוך | סקירת ספרות

סקירת זו עוסקת בנושא הסקלבליות והרחבת יישום השימוש במוצר חינוכי במערכת החינוך, בדגש על הרחבת השימוש במוצרים חינוכיים הקשורים לליבה של הוראה ולמידה, הטעמתם ויישומם כמוצר בר קיימא בקרב לקוחות קצה.

מידע נוסף
סגירת תפריט