יעדי תכנית הלמידה | Curriculum objectives [מונחון]

חידוד של מטרות תכנית הלימודים ושלבים לוגיים להשגתם. היעדים מציינים תקני ביצוע, את המיומנויות והידע שמצופה מהתלמידים להיות מסוגלים להפגין, את מידת השליטה; והתנאים שבהם הביצוע יתקיים. היעדים מנוסחים כהצהרות ספציפיות המגדירות ציפיות ניתנות למדידה למה שלומדים צריכים לדעת ולהיות מסוגלים לעשות, ומתוארות במונחים של תוצרי למידה, מוצרים או ביצועים כתוצאה מפעילות למידה או תהליכים המתארים את המוקד של פעילויות הלמידה.
סגירת תפריט