כשזהות פוגשת בגרות – תדריך לגיבוש זהות בית ספרית בבתי ספר על-יסודיים

Screen Shot 2018-09-22 at 14.09.32
החוברת הינה כלי עבודה ליוצאים למסע לגיבוש הזהות החינוכית של בית הספר. התהליך הינו מסע דו - כיווני, פנימי וחיצוני. תהליך פיתוח הזהות יוביל אתכם גם להבטחת הערך החינוכי, ימנף את העשייה, ישבחי את הצוותים החינוכיים וישפר את הלמידה.

.

קישור לתדריך

זהות המוסד החינוכי, בדומה לאיש החינוך, מונעת מצו פנימי-ארגוני ומתודעת שליחות של באי הקהילה למוסד. העשייה החינוכית דורשת מכולנו תעצומות נפש ובו בזמן מיומנויות ואחריות מקצועית. החיבור שבין אמונה לעשייה מביא אותנו לעתים לצמתים של התלבטות, כמו גם לצורך אמתי להבין לעומק "לשם מה" – למה אנו פועלים כפי שאנו פועלים בדרכנו החינוכית, ומהי הזהות החינוכית שלנו. משרד החינוך, בתכנית אסטרטגית, החליט לבחון ולחזק את האוטונומיה הבית ספרית בבניית מערך היבחנות חלופי המותאם לפדגוגיה המתחדשת, ביצירת תשתית תקציבית אוטונומית, בגמישות פדגוגית, ובעידוד תכניות ייחודיות ללמידה משמעותית. הגדרת זהות בית ספרית תוביל להכוונה, למיקוד ולדיוק של המאמץ הבית ספרי. הזהות הבית ספרית מחברת את כלל העשייה הבית ספרית ויוצרת קוהרנטיות. התלמידים, הצוותים החינוכיים, ההורים והקהילה נאספים לכדי רעיון מארגן אחד שסביבו נטווית העשייה החינוכית כולה.

החוברת שלפניכם תשמש אתכם ככלי עבודה ותסייע לכם לתכנן וליישם את שאיפותיכם החינוכיות.

התהליך, כפי שמתואר בחוברת זו, הוא מסע דו כיווני – פנימי וחיצוני. מסע הדורש לבחון את הערכים המניעים את בית הספר, את התפיסות הפדגוגיות והשגרות הארגוניות הקיימות בו, וגם את ההזדמנויות הנמצאות בעולם שמעבר לשערי בית הספר. תהליך פיתוח הזהות יוביל אתכם גם להבטחת הערך החינוכי, ימנף את העשייה, ישביח את

הצוותים החינוכיים וישפר את הלמידה.

קישור לתדריך

.

סגירת תפריט