כשהעולם משתנה, כנראה שצריך לעסוק בחכות ולא בדגים | פרספקטיבת עולם העבודה העתידי