מו״פה קורה פה?

18.4 מפגש קורס חשיבה מערכתית
המכון לחקר עתידים בחינוך
חדש!
עדכונים שוטפים
13.4 מפגש אגפי לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות האיבה
19-20.4 יום הסטודיו
21.4 ספרינט לאב מפגש 4
22.4 מרחבי חינוך מפגש הכשרת נבחרת
25.4 המכון לחקר עתידים | קורס פדגוגיה של חשיבת עתיד
מפגש 2
26.4 חממו״פ | פורום יוזמות מערכתיות
מפגש 1 מתוך 2
27.4 רשת מחוללי חדשנות-הגראז
2.5 מחלקת מחקר מגה לאב מפגש 4
הצגת התנסות ותכנון תהליך תיעוד
3.5 מרעיון ליוזמה - מפגש #1
חממת מרכז החדשנות - עברית בחברה הדרוזית
3.5 מרחבי חינוך וועדה מחוזית מרכז
כפר סבא
4.5 מחלקת מחקר -מנווטים במציאות משתנה
מתודולוגיות מפגש 8
6.5 מחלקת מחקר פרוייקט בינלאומי
פיתוח פרקטיקות
12.5 המכון לחקר עתידים | קורס פדגוגיה של חשיבת עתיד
מפגש 3
11.5 מחלקת מחקר מחוללי חדשנות
אנטי שביר במציאות חדשה
13.5 אסדרה דינמית -דיון על דוח מגמות
20.5 מרחבי חינוך מפגש הכשרת נבחרת
24.5 מפגש רשת מאמני חדשנות בנושא חשיבה מערכתית
24.5 חממו״פ | פורום יוזמות מערכתיות
מפגש 2 מתוך 2 ורום מצומצם ייחודי ליזמיות ויזמי חממו״פ שמקדמות יוזמות העוסקות בשינויים בהיקף מערכתי -- ברמת המוסד החינוכי ומעבר.
25.5 מחלקת מחקר מגמות חיוביות של הקורונה
25.5 מחלקת מחקר רשת מחוללי חדשנות גראז' מפגש 6
הצגת המנועים למשוב הדדי
31.5 מרעיון ליוזמה - מפגש #2
חממת מרכז החדשנות - עברית בחברה הדרוזית
הקודם
הבא
טעימו"פ
לא מצליחים לקרוא?לחצו על ההודעות להגדלה