"מגילות" במעגלי הזהות – מגבשים את "מלח הארץ" | מגילות – קליה

תכנית להעמקת מגוון הזהויות של התלמיד כשהמרכיב המרכזי הוא טיפוח הזהות המקומית, הגברת המעורבות והמודעות לסביבה בה חי.