Print Friendly, PDF & Email

"מסע אל ארץ האיזון" – התנסות חושית חווייתית בחדר המורים

כלי לחשיפת הצוות לגירויים שונים בחדר המורים, המעורר מודעות לתחושות והשפעת הסביבה על התחושות. מתוך החוויה של המורים, יצירת התאמות שונות ועירור המודעות בנוגע להשפעת הסביבה על הוויסות של התלמידים.

מטרה או תועלת צפויה

צוות בית הספר זקוק לידע ולמודעות ע"מ ליצור התאמות נכונות בסביבה לקידום וויסות תלמידיו.
על ידי שימו בכלי חל שינוי באנשי הצוות ומקודמים נושאים שונים כגון:
* מודעות להשפעת הסביבה דרך קליטה חושית על הוויסות ופניות של עצמו
* מודעות להעדפותיו האישיות של כל אחד מאנשי הצוות
*מודעות לשוני בין אנשי הצוות בתגובה לגירוי חושי מן הסביבה
* רכישת כלים וידע על התאמות אפשרויות שניתן לעשות בסביבה החושית והשפעותיהן.

תנאים מקדימים, הכנות, חומרים

יש ליצור טבלת מעקב עבור הזמנת ציוד מתאים לשם ביצוע ההתנסות.

הוראות הפעלה : קחו ועשו זאת לשלכם!

  1. חשיפה של הצוות לחושים השונים בחדר המורים והצגת לו"ז שנתי מובנה לביצוע החשיפה בחדר המורים.
  2. הכנת פעילות יצירתית מתחלפת העוסקת ומציגה את החושים השונים.
  3. מתן מקום ואפשרות לצוות להביע דעתם על ההתנסות באופן מיידי (מישוב החוויה כנעים/לא נעים).

תומכי יישום

טיפים

טיפ 1: יש לתכנן מראש התנסויות מגוונות על פי לוח זמנים קבוע מראש.

טיפ 2: גם אנשי צוות צריכים שגרה – מומלץ להחזיר אחת לתקופה את חדר המורים לצורתו המקורית.

טיפ 3: בימים של שינוי מומלץ להhכנס לחדר בזמני ההפסקות של הצוות- להאזין לשיח של הצוות, לשקף ולהבין את השפעת הסביבה על הנוכחים.

 

היזמ.ת

המוסד בו פותח הכלי

סגירת תפריט