מסע במדבר, העצמה נשית, צילום אישי על שייכות ואי-שייכות ומנהיגות של חלוצים. כך יוצרים הזדמנות שניה בתיכון הטכנולוגי דור

IMG_5755
על הניסיון של צוות תיכון דור ליצור ולספק את התנאים והמעטפת הדרושים לתלמידים לחולל שינוי, לפרוץ מעגל של אי מסוגלות ולקבל הזדמנות אמיתית להצליח. ניסיון זה שזור ללא הפרד בתהליך מתמיד ליצירת פדגוגיה רלוונטית וחדשנית המותאמת לתלמידי בית הספר.

יצירת תנאים בית ספריים שיאפשרו שוויון הזדמנויות ממשי ואפשרות לפרוץ מעגל של אי מסוגלות, הדרה וסיכון הם אחד מאתגריה המרכזיים של מערכת החינוך הישראלית. מחקרים עדכניים רבים משרטטים תמונה מטרידה של פערים הולכים וגדלים, מהגבוהים במדינות oecd, וקשר חזק בין מצב כלכלי- חברתי לבין הישגים לימודיים, שבמידה רבה עוברים מדור ההורים לדור הילדים, והפכים את המוביליות החברתית בחברה הישראלית לכמעט בלתי אפשרית.

לצד כל אלו, אנו עדים לשיח הציבורי ער ונרחב המבקר את דרכי הלמידה וההערכה, הטוען לחוסר הרלוונטיות של חלק ניכר מהפדגוגיה הרווחת בבתי הספר ומבקש לחולל שינוי בהתאמת סביבות הלמידה, דרכי ההוראה והלמידה, ומטרותיה למאה ה- 21.

בכתבה זו אציג את הניסיון של צוות תיכון דור ליצור ולספק את התנאים והמעטפת הדרושים לתלמידים לחולל שינוי, לפרוץ מעגל של אי מסוגלות ולקבל הזדמנות אמיתית להצליח. ניסיון זה שזור ללא הפרד בתהליך מתמיד ליצירת פדגוגיה רלוונטית וחדשנית המותאמת לתלמידי בית הספר. לתפישתנו, מתקיים קשר הדוק בין חוסר עניין ומשמעות, ואי רלוונטיות לבין נשירה ממערכת החינוך, ומכאן שהחדשנות והפדגוגיה הרלוונטית שיפורטו בהמשך הם חלק בלתי נפרד מהמעטפת המאפשרת הזדמנות שנייה, כאשר יש חשיבות רבה שעקרונות ופרקטיקות אלו של פדגוגיה פרוגרסיבית מתקיימים בתיכון "הזדמנות שנייה" קטן בחינוך הציבורי.

היסודות עליהן מושתת תיכון דור ומנחים אותנו בדרכנו החינוכית הם יצירת קשר אישי משמעותי ודיאלוגי בין מבוגרים לתלמידים, פיתוח שיח רגשיהמאפשר לדבר את הקשיים וההתמודדויות היומיומיות, זיהוי של חוזקותהתלמיד, פיתוחן ושילובן בתהליכי הלמידה, אמונה ביכולת של כל תלמיד להצליח ותפיסה של "לא מוותרים על אף תלמיד", תפיסת ההצלחה הלימודית כמשקמת את תחושת המסוגלות ומאפשרת שינוי תודעתי, הובלה של פדגוגיה רלוונטית, המאפשרת להביא לידי ביטוי את תחומי העניין, החוזקות ועולמו האישי של התלמיד, שימת דגש על תהליכים חברתיים- ערכיים כחלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה, המכוון למעורבות ואחריות חברתית, סובלנות כלפי האחר, מנהיגות ויצירת תחושת שייכות וחוויה קבוצתית.

יסודות אלו שזורים בתוכניות הלמידה, במבנה הארגוני, בסדירויות, במפגש הבין אישי ובפרוייקטים הבית ספריים. מעטפת של הדרכה ותמיכה לצוות המאפשרת התמודדות עם האתגרים השונים לצד התפתחות וצמיחה אישיים. בחלק הבא אציג בקצרה מרכיבים שונים ודוגמאות שנבנו בבית הספר על בסיס היסודות, ומאפשרים להם לבוא לידי ביטוי.

 

"המסע במדבר"

מזה שלוש שנים שתלמידי כיתות י' יוצאים למסע שטח טיפולי במדבר יהודה. טיפול באמצעות השטח מתקיים בסביבה חיצונית המאפשרת למידה מתוך התנסות, חוויה ועיבוד. התנתקות של הקבוצה ושל היחיד משגרת היומיום ומעבר לשטח חדש ובלתי מוכר, מוציאה את המשתתפים  מ- "אזור הנוחות", מאפשרת למידה משמעותית מההתמודדויות ומהמצבים שנוצרים בשטח.

המסע במדבר מגלם בתוכו חוויות חיים והזדמנויות נדירות לגיבוש, פיתוח דינמיקה קבוצתית ואתגרים שונים. אין מדובר במסע הישרדות, אלא חוויה מעצימה.

במסע התלמידים לומדים "לטפס על הר"(=התמודדות עם אתגר פיזי ומנטלי), "למצוא את הדרך" (=הן על המפה והן התמודדות כקבוצה), "לבנות בית" (=בישול, לינת שטח ועוד) ו"לעשות זמן" (=מימד חווייתי ורוחני).

היציאה למסע מאפשרת תהליך אישי וקבוצתי המשלב אחריות רבה לצד קבלת עצמאות ובחירה. כל כיתה מהווה קבוצה במסע, ולצד מטפל שטח והמחנך שלה, יוצאת לשלושה ימי מסע במדבר יהודה. במסע התלמידים אחראיים על ניהול הקבוצה: ניווט ברמה בסיסית, תקשורת, בישול, עמידה בזמנים, דינמיקה קבוצתית, לינת שטח ועוד.

 

P.B.L בספרות – 100% הערכה חלופית

השאיפה לחבר בין התהליך הלימודי לרגשי באה לידי ביטוי בתוכנית ה- P.B.Lשמובילה את לימודי הספרות. התלמידים יוצאים לדרך עם השאלה הפורייה "איפה האדם מרגיש שייך?" ומתמודדים עם השאלות העולות ממנה באמצעות יצירות ספרותיות, תוך למידת ידע, מיומנויות והרגלים, ומתן ביטוי לעולמם האישי והרגשי. התוצר הינו תערוכת צילומים המציגה את תהליך הלמידה ונקודת המבט החדשה שפיתחו התלמידים. התהליך נוגע  בלב התלמידים, מעורר רלוונטיות, מעורבות ופרו- אקטיביות של הלומדים .

כך סוכם תהליך הלמידה האחרון:

"התמונה שצילמתי מייצגת את תחושת חוסר השייכות של הדוברת בשיר "בובה ממוכנת" של דליה רביקוביץ'. המשפט "ונפלתי אפיים ארצה ונשברתי לשברים" מבטא את תחושת חוסר השייכות של הדוברת, מכיוון שנדמה שבו הדוברת נופלת ומשחררת את כובד העול של לרצות את החברה ולנהוג על-ידי שליטת אחרים. כתוצאה מאותו שחרור היא נופלת ונשברת לכמה חלקים – שברים".

אלו הם דבריו של ב', תלמיד שכבת י"א, אשר הוצגו לצד צילום אישי בתערוכת צילומים בביה"ס, במסגרת התכנית ללמידה משמעותית -"חלוצי הערכה בספרות". לאורך השנה התלמידים חקרו את שאלת השייכות ביצירות ספרותיות, ואף לקחו חלק בסדנת צילום מקצועית בהנחייתה של הצלמת אסנת רום.

תערוכת הצילומים מציגה את החיבור בין עולם הספרות לעולם הצילום ולעולם האישי של התלמידים.

תהליך הלמידה זימן התבוננות פנימית עמוקה סביב שאלת השייכות, כפי שניתן לראות בדבריה של ס', תלמידה בשכבת י"א, אשר הוצגו גם כן בתערוכה:

 "בפנימייה אני מרגישה לא שייכת משום שלא מקבלים אותי כמו שאני, אני רוב הזמן בריבים מולם ומנסה לרצות את הצוות. כשאני חורגת מהחוקים זה מלווה בהרבה כעס כלפיי. עם זאת, למרות תחושת חוסר השייכות, אני יודעת שזה מקום ששומר עלי. למדתי שמקום שאתה לא מרגיש שייך אליו, לא בהכרח אומר שזה מקום לא טוב עבורך".

ס' צילמה תמונה של פרחים בהשראת השיר "יונתן" של המשוררת יונה וולך. באמצעות הפרחים ביטאה את חוסר השייכות של היחיד בשיר אל מול הקבוצה:

 "בתמונה שצילמתי בולט שהפרחים הסגולים קטנים אך רבים, והפרח הצהוב גדול ובודד ובכך הוא אינו שייך אליהם. בעיני הפרח הצהוב הוא יפה יותר." 

החוויה המרכזית שליוותה את התהליך כולו ואת העבודה על התערוכה היתה כי מתחוללת למידה אחרת, שמושם דגש רב על מעורבות של התלמידים, והבאת עולמם הפנימי לידי ביטוי- מתוך רלוונטיות שבוערת בנפשם. המפגש בין היצירות הספרותיות, והשאלה הפורייה על שייכות שימש כמחולל של עניין, סקרנות, התעמקות, והתפתחותה של נקודת מבט ועמדה אישית.

(מצ"ב צילומים נבחרים מהתערוכה)

 

תלמידות מגמת אומנות בתיכון דור יוצרות את קלפי "בדרכך" לעבודה רגשית במעגלי נשים

פרויקט ייחודי המשלב בתוכנו יצירה, העצמה, משמעות ומעורבות . החל כאשר מורה לאומנות בתיכון "דור", השתתפה בקורס מעורבות חברתית במכללת סמינר הקיבוצים, במהלך הקורס של "בדרכך" למדו המשתתפות להנחות מעגלי שיח עם נערות שעסקו בתכנים של פמיניזם, העצמה נשית, מניות בריאה, דימוי גוף, מערכות יחסים ועוד.

המשתתפות בקורס בחרו להפיק ערכות קלפים בלשון נקבה, אחרי שראו כי כל ערכות הקלפים לעבודה רגשית מנוסחות בלשון זכר, וכך עלה הצורך להפיק ערכות הפונות לנערות ונשים.

מכאן צמח הרעיון כי ערכת הקלפים, המיועדת לעבודה רגשית עם נערות ונשים, יתבססו על יצירותיהן של בוגרות מגמת אומנות של תיכון דור. כחלק מהתהליך, המורה שוחחה  עם הבוגרות על היצירות  המשתתפות בפרוייקט והגו יחד משפט שמייצג מסר שברצונה להעביר ורלוונטי ליצירתה. [משמאל: יצירתה של רוני חדד]

לאחר מספר חודשים של עבודה, הופקו 100 ערכות קלפים. עם החשיפה גדל הביקוש לקלפים, ומאז הופקו כ-500 ערכות שזכו לשבחים רבים

בהמשך, עלה רעיון מצד ראש המחלקה לחינוך המיוחד בסמינר הקיבוצים, ד"ר עדי שרעבי, להציג בתערוכה בפקולטה לחינוך את היצירות של בוגרות מגמת אומנות בתיכון דור. הוקם צוות שכלל את ד״ר עדי שרעבי, ד״ר אדם הישראלי (ראש המחלקה למעורבות חברתית) ד״ר רונית קוראיל (מדריכה פדגוגית בחינוך המיוחד), נעמה גולדברג (מרצת קורס בדרכך) וסיון כהן (סטודנטית שנה ב׳ בחינוך המיוחד ומורה לאמנות בדור) ורון פולק (מנהל תיכון דור),

בחודש פברואר האחרון התקיימה הפתיחה המרגשת והחגיגית של התערוכה. שאלין, בוגרת תיכון דור וסטודנטית שנה א׳ בבצלאל נאמה בפתיחה, ג׳יין וגילי, גם בוגרות מגמת אמנות ביצעו דואט מוסיקלי והתקיים פאנל חינוכי בפני סטודנטים רבים מהסמינר, בהשתתפות תלמידה, בוגרת וצוות דור שהוביל ותמך בפרוייקט קלפי בדרכך.

עד היום נמכרו מעל ל-250 ערכות קלפים על ידי אנשי טיפול חינוך ואנשים פרטיים. כל הכספים מן המכירות עוברים ל- ״לא עומדות מנגד״ ארגון התומך בנשים ביציאה ממעגל הזנות.

 

מודל התחל"ה

מודל התחל"ה (התמחות, חונכות, למידה) מבוסס על תוכנית ה- Big Picture Learningשפרצה דרך בארצות הברית ומבוססת על למידה מתוך תשוקה ובחירה של התלמיד, באמצעות מנטורים מחוץ לכותלי בית הספר. המודל יובא מארה"ב על ידי המכון הדמוקרטי, בשותפות משרד החינוך והג'וינט אשלים, והחל כפיילוט עם תשעה בתי ספר בשנת תשע"ח, ביניהם תיכון דור.

המודל פועל כמגמה הטכנולוגית "מנהיגות ויזמות בסביבה עסקית" כאשר הייחודיות שלה היא בכך שהלמידה מבוססת על תחום העניין והתשוקה של התלמיד, נתונה לבחירתו, ומשלבת למידה עיונית-אקדמית לבגרות ולמידה מקצועית-מעשית אצל מנטור (איש מקצוע) יום בשבוע, בקהילה העסקית של הרצליה והסביבה.

כל תלמיד בוחר תחום עניין בהתאם לתשוקות והשאיפות שלו (כל תחום שבעולם!) ולאחר תהליך הכנה בביה"ס מתחיל התמחות אצל מנטור, "אחד על אחד" ליום שלם בשבוע במשך השנה. במקביל, בשיעורי החונכות בכיתה התלמיד מבצע משימות ופרויקטים עיוניים, המתחלקים למקצוע מוביל בהיקף של 5 יח"ל ומקצוע התמחות בהיקף של 5 יח"ל . כמו כן, מושם דגש על מיומנויות של כתיבה רפלקטיבית, יכולות חקר וניתוח, עמידה בפני קהל, יזמות ועוד.

(מצ"ב קישור לכתבה במקומון ותמונות)

 

פיתוח שיח רגשי

בתיכון דור פועל מערך רגשי- טיפולי המכוון אל תלמידי בית הספר, הצוות הפדגוגי והורי התלמידים, אשר עוברים תהליכים מקבילים ומתואמים המובילים לדיאלוג, ללמידה ולהתנהלות מיטבית בכל תחומי החיים.

תהליכים אלה מונחים על ידי הצוות הטיפולי ומתרחשים כתרפיה פרטנית לתלמידים המעוניינים ותרפיה קבוצתית לכלל תלמידי ביה"ס:

תרפיה קבוצתית באומנות בשכבת י

הכיתה כקבוצה, נפגשת פעם בשבוע למפגש מונחה על-ידי שתי תרפיסטית באומנות.

העבודה היצירתית בקבוצה מאפשרת ביטוי לרגשות ופותחת שיח קבוצתי בנושאים המעסיקים ומובאים ע"י התלמידים כמו דימוי עצמי, חריגות, הרגלי תרבות הפנאי, מיצוב חברתי, יחסים בינם לבין עצמם, עם ההורים וכדומה. מפגשים אלה הם חלק ממערך ריכוך הכניסה של תלמידי כיתה י' לביה"ס, הם מאפשרים לצוות הטיפולי בביה"ס, עוד ערוץ להכרות מעמיקה עם צרכי התלמידים, מאפשרת תנאים להעמקת הגיבוש הקבוצתי והכרויות בין תלמידים .

תרפיה קבוצתית בשכבת יא

השכבה מתחלקת לקבוצות טיפול על פי צרכי התלמידים ומגוון אפשרויות טיפול: תרפיה במוסיקה , תרפיה באומנות , קבוצת שיח , קבוצת בנות. הקבוצות נפגשות אחת לשבוע ומונחות ע"י אנשי הטיפול השונים ונותנים מענה לצרכי התלמידים כפי שאותרו במהלך כיתה י

בשכבת יב שיעורי החינוך מונחים בקו של מחנך ואיש טיפול .

טיפולים פרטניים ניתנים לכמחצית מתלמידי ביה"ס ע"י צוות מטפלים רחב ומגוון –

מטפלים באומנות , מוסיקה ,פסיכודרמה , עו"ס , פסיכולוג ויועצות .

צוות חינוכי – בשלושה מרחבים  – אישי , קבוצתי, בית ספרי

מסגרות קבועות במערכת השעות של כל חבר בצוות ביה"ס מיועדות ללמידה תהליכית במספר ערוצים שמאפשרת המשגה, שיתוף ותמיכה, רפלקציה עצמית וקבוצתית.

אישי –שעת הדרכה קבועה במערכת השעות ומיועדת ללווי פרטני לכל איש צוות, ע"י הצוות הטיפולי. ההדרכה האישית משקפת ועוזרת להתגבר על קשיים שמעכבים את התפתחותו המקצועית של המורה, באופן מדויק וממוקד מטרות ויעדים.

קבוצתי –היוועצות עמיתים אחת לשבוע בקבוצות עבודה קבועות הכוללות מחנכים, מורים מקצועיים ואנשי טיפול  בהנחיית הצוות הטיפולי . המטרה לאפשר לאיש הצוות המציג להיות במרכז כשניתוח המקרה מהווה עבורו מכשיר ללמוד על עצמו ולעמיתיו לרכוש מיומנויות כמו: הקשבה לא שיפוטית, יצירת שפה משותפת, תקשורת, יצירת אמפטיה, שאילת שאלות, העלאת השערות, הצעת פתרונות וכו'.

בית ספרי – הנחייה של מפגשי ארגון לומד בנושא בית הספר כמרחב מגדל בו המורים מקבלים ידע והכשרה בנושאי יצירת קשר ,הכרות מעמיקה ,נוכחות סמכות והצבת גבולות ,עבודה עם ההורים והתאמת דרכי הוראה וליווי הלמידה . 

תוכנית חלוץ חינוכי

מזה כעשור פועלת בתיכון דור תוכנית "חלוץ חינוכי" בהובלת המכון לחינוך דמוקרטי ובשותפות משרד החינוך, המכשירה ומלווה מורים צעירים לתפקידי ניהול ומנהיגות. דורות החלוצים שצמחו בבית הספר והצמיחו תהליכי שינוי, מתאפיינים ביזמות, חדשנות, מקצועיות, אחריות רחבה ומסירות. היצירתיות וההובלה של פדגוגיה חדשנית, כרוכה ללא הפרד בהישגי בית הספר, באווירה היזמית בחדר מורים וביכולת להפוך רעיונות ועקרונות לשגרה. צוות המורים, המשתייכים לתוכנית "חלוץ חינוכי", מלמדים, מחנכים ונושאים כולם בתפקידי ריכוז והובלה משפיעים.

בתיכון דור לומדים 130 תלמידים בכיתות י'-י"ב. הכיתות וקבוצות הלמידה מונות כ- 15 תלמידים, המאפשר ליצור קשר אישי משמעותי בין הכיתה למחנך, המלווה את הכיתה לכל אורך התהליך התלת שנתי בביה"ס, מאפשר לתת מענה מותאם וממוקד בשיעורים השונים.

סגירת תפריט