יום לילה יום. הפמ״עתון הראשון בישראל | 11+12 באוקטובר

הפמ״עתון הראשון הוא האקתון [מרתון פיצוח] לאנשי הוראה שיש להם רצון ורעיון לפיתוח פרקטיקות יישומיות לפדגוגיה מוטת עתיד.