מעלות המתמטיקה | גן דורון – מעלות תרשיחא

עיסוק במושג הזמן בגן בדגש על המעגלים השונים: ילד, משפחה, מדינה ועולם.