כשזה עובד זה עובד – סיפורי הצלחה

 

 "כדי להכיר את הדרך שלפניך, שאל את אלה שחוזרים"

פתגם סיני

 

בית ספר מעלות נסים, עפולה

ויסות עצמי

יסודי א' אלסלאם, מע׳אר 

 
פרקטיקה:  
משוב מקדם למידה

בית ספר אוהל מאיר, עפולה

פרקטיקה: 
למידה התנסותית

בית ספר אורים, קריית ים  

 

פרקטיקה: 

הוראה דיפרנציאלית

 בית ספר מעלות נסים, עפולה

״סיפורנו הוא סיפור של הובלת שינוי במקום חדש שהוא גם ותיק, שינוי במקום מתחדש, שינוי שמושך תשומת לב. שינוי במערכת החינוך בתוך עולם משתנה הינו דבר מתבקש!

אנחנו בית ספר ותיק, שנבנה לקראת סוף שנות ה-50. עפולה עילית היא שכונה ותיקה שידועה כקולטת עליה.לאורך השנים ידע בית הספר שלנו עליות ומורדות. השכונה השתנתה, האוכלוסייה באזור התבגרה. עד לפני חמש שנים הוטל איום סגירה ממשי מעל בית הספר, ולמרות שאיום זה הוסר מאז, הוא הספיק לגרום לנו נזק תדמיתי שמשפיע עלינו עד היום. אנו נמצאים כל הזמן בתהליכי חיזוק עצמיים״.

בית ספר יסודי א' אלסלאם, מע'אר

"בית הספר שלנו מאופיין באוכלוסייה הטרוגנית מאוד, חלק מהתלמידים מגיעים מרקע לא פשוט, אצל חלקם ההורים לא בתמונה, יש מגוון בעיות בבית. ההשפעה של זה בכיתה היא שאין הרבה פניות ללמידה. הריכוז קצר, המוטיבציה נמוכה. מתחילים את בית הספר עם חסכים בידע כללי בסיסי, עם קושי בקריאה ובכתיבה. 

בירור הצרכים והיכולות העלה שיש לנו נקודת חוזק שאפשר להישען עליה: צוות מורים מגויס, אכפתי. כשהתחלנו את מהלך השבחת ההוראה, היינו אחרי כמה שנים של עבודה אינטנסיבית על אקלים בית ספרי ועל קשר מורה- תלמיד. חשבנו שיהיה נכון לרתום את הפירות של המהלך הזה לטובת הקפצת הפדגוגיה כלפי מעלה״

 בית ספר אוהל מאיר, עפולה

"כשיצאנו לדרך, בחנו את המצב בבית הספר והצבנו אותו אל מול האני המאמין הבית ספרי שלנו בנוגע לדרכי הוראה, למידה והערכה. תמונת המצב שעלתה היא של הוראה שהיא ברובה מסורתית: המורה במרכז, מתפקד כמקור הידע ותפקידו מסתכם ב”העברת” הידע אל התלמיד. אפשר להבין מאין זה נובע, כך למדו המורות בבית הספר בצעירותן וכך גם מתנהלות מרבית תוכניות ההכשרה להוראה.

רצינו להוביל שינוי, ליצור תרבות בית ספרית הממוקדת בתלמיד ובצרכיו. רצינו לראות תלמידים פעילים, לוקחים אחריות על הלמידה של עצמם, משתמשים בסקרנותם הטבעית ללמידה".

 בית ספר אורים, קריית ים

"אנחנו בית ספר שיתופי-חברתי-קהילתי. יש לנו צוות איכותי, שחשוב לו ללמוד מהצלחות ומטעויות, שרוצה לדעת איך לעשות דברים אחרת. לפני שיצאנו לדרך, הייתה ההוראה בבית הספר מסורתית ברובה. בירור צרכים מעמיק שערכנו העלה כי קיימים פערים עמוקים בין התלמידים, הן בהיבט של הישגים הלימודיים והן ברמת המוטיבציה ללמידה. לא מעט תלמידים הפגינו אדישות וויתור עצמי. המורות היו פתוחות לשינוי, מוכנות לצלול יחד לדבר חדש.

לאור כל זאת, את תהליך ההתמקצעות הבית ספרי בחרנו לערוך סביב הפרקטיקה של הוראה דיפרנציאלית"