מרחבי חינוך – המרחב העירוני כולו כבית ספר

Artboard-2
השפעת המרחב העירוני כמרחב חינוך הולכת וגדלה ככל שנעשה שימוש רב יותר "בנכסים המקומיים" וחיבורם לגורמים במערכת החינוך ברשות המקומית. התפיסה המנחה שמה דגש על המרחב העירוני כולו כבית ספר, להבדיל ובשונה מבית ספר המצוי בתוך עיר.המודעות והרצון של ערים ורשויות מקומיות להשפיע ולקחת על אחריות על החינוך, הביאה לכך שכיום, לאחר ארבע שנים, תכנית מרחבי חינוך פועלת כבר ב- 90 ערים ומקיפה מעל 900 מוסדות חינוך.

אגף מו"פ ניסויים ויוזמות עוסק במרחב המוניציפלי כמרחב חינוך מאז תחילת יישום תכנית "מרחבי חינוך – אזורי בחירה מבוקרת וייחודיות בית ספרית". מתוך עשייה זו, למדנו על חשיבותו של מרחב זה והשפעתו על החינוך המקומי.

המשילות החינוכית המקומית, המושפעת מתהליך הבחירה הישירה של ראשי רשויות בישראל, ומההגדרה המחודשת של מינהל החינוך ברשויות מניעה את מערכת החינוך ברשות ויש לה את הפוטנציאל לקדם גם תפיסות פדגוגיות.

השפעת המרחב העירוני כמרחב חינוך הולכת וגדלה ככל שנעשה שימוש רב יותר "בנכסים המקומיים" וחיבורם לגורמים במערכת החינוך ברשות המקומית. התפיסה המנחה שמה דגש על המרחב העירוני כולו כבית ספר, להבדיל ובשונה מבית ספר המצוי בתוך עיר. תפיסה זו מציבה אחריות חינוכית כוללת של כלל הקהילה העירונית לחינוך ילדיה ומאפשרת הרחבת אפשרויות לצד חשיבה יצירתית פורצת גבולות ומאתגרת. בהיבט המעשי מדובר ביצירת קשרים  בין בתי הספר לבין כלל המוסדות, הארגונים הציבוריים והפרטיים, עסקים בעיר, גופים במגזר השלישי והמרחבים העירוניים במטרה להרחיב את הזדמנויות הלמידה.

תפיסת המרחב העירוני כולו כמרחב חינוך הנה מסע ארוך ומרכב המציב אתגר משמעותי בפני גורמי המשילות העירונית שעיקרו לקיחת אחריות על חיזוק מערכת החינוך הציבורית בעיר כולה. סוגיית החינוך מושם במרכז השיח העירוני ומאפשר יצירת מערכת חינוך רב ממדית ההופכת את מערכת החינוך העירונית לרלוונטית עבור תלמידיה. הפיכת העיר למרחב חינוך, מאפשרת לעיר לקדם גיבוש של זהות אישית לכל ילד לצד גיבוש זהות חינוכית עירונית.

בניית הזהות של הפרט מתאפשרת באמצעות מתן מענה אישי ההולם את תחומי העניין של הילד את יכולותיו וצרכיו האינטלקטואליים והחברתיים ובשם כולל- סיפוק צרכים ותחומי עניין אישים. הזהות העירונית מתאפשרת באמצעות בניית תכנית אב חינוכית "מוניציפלית – כוללת", המנוהלת על ידי מינהלת עירונית הבאה לידי ביטוי בחזון חינוכי עירוני השם דגש על ערכים מרכזיים שהעיר שואפת לפתח אצל ילדיה. מציבה לעצמה אתגרים חינוכיים ולוקחת אחריות על התוויית מדיניות חינוכית כוללת.

הניסיון שצברנו בשנות פעילותנו במסגרת יישום תפיסת העיר כמרחב חינוך לצד בניית ייחודיות בית ספרית ובחירת הורים מבוקרת את המוסד החינוכי בו ילמדו ילדיהם, מצביעה על טיפוח גאווה מקומית ומוניטין של העיר. עליית רמת החינוך וכתוצאה מכך גם את שביעות הרצון והגאווה המקומית, מעלה את המעורבות החברתית, היזמות וההתנדבות לתרומה חינוכית ישירה ועקיפה על ידי גורמים שונים בקהילה כמו גם יוזמות עסקיות גדלה באופן משמעותי, כמו גם מפחיתה את ההגירה השלילית מהעיר.

המודעות והרצון של ערים ורשויות מקומיות להשפיע ולקחת על אחריות על החינוך, הביאה אותנו לכך שכיום, לאחר ארבע שנים התכנית פועלת כבר ב- 90 ערים ומקיפה מעל 900 מוסדות חינוך.

אנו רק בתחילתה של דרך חינוכית חדשה ומרתקת.

דנה ישראלי

מנהלת תכנית מרחבי חינוך

אגף מו״פ ניסויים ויוזמות | המנהל הפדגוגי | משרד החינוך

סגירת תפריט