שוק הידע

  • All
  • אירוע
  • הבזק ידע
  • חקר מקרה
  • כלי
  • פרסום
  • קול קורא

ייחודיות בית ספרית | אוגדן

מידע נוסף

מיפוי ייחודיות | מחוון

מידע נוסף

אזורי בחירה | נוהל הגרלה

מידע נוסף

אזורי בחירה מבוקרת | חוזר מנכ״ל

מידע נוסף

כשזהות פוגשת בגרות – תדריך לגיבוש זהות בית ספרית בבתי ספר על-יסודיים

החוברת הינה כלי עבודה ליוצאים למסע לגיבוש הזהות החינוכית של בית הספר. התהליך הינו מסע דו – כיווני, פנימי וחיצוני. תהליך פיתוח הזהות יוביל אתכם גם להבטחת הערך החינוכי, ימנף את העשייה, ישבחי את הצוותים החינוכיים וישפר את הלמידה.

מידע נוסף

קול קורא לתקצוב רשויות מעת הצטרפותן לתכנית מרחבי חינוך – תשע״ט

קול קורא לתקצוב רשויות מעת הצטרפותן לתכנית מרחבי חינוך – אזורי בחירה מבוקרת וייחודיות בית ספרית – תשע"ט

מידע נוסף