ייחודיות בית ספרית

הזכות לחלום

מעטים המקרים בחייו של אדם בהם ניתנת לו הזכות לחלום ולהגשים את החלום. מעטים המקרים בהם הגשמת חלום זה משפיעה על חינוך, ערכים ותרבות של הדורות הבאים. ניתנה לנו הזכות הזו. זכות ליצור מערכת חינוך טובה יותר, זכות למנף את התפתחות בתי הספר שלנו, זכות להעצים את ילדינו, תלמידינו ואותנו כהורים, מחנכים, מנהלים, יועצים וכקהילה.

לשם מה?

תכנית מרחבי חינוך – אזורי בחירה מבוקרת וייחודיות בית ספרית, על איזה צורך היא עונה? מה תרומתה למערכת החינוך?

מחקרים מוכיחים כי זהות בית ספרית ברורה והתחדשות בכל שטחי החיים בבית הספר, מובילה למחויבות גבוהה של צוות המורים, למעורבות רבה של ההורים, לתחושת קהילתיות חזקה ולשביעות רצון גבוהה בקרב התלמידים.

הייחודיות הבית ספרית מאפשרת לבית הספר להוביל תהליך משתף של גיבוש רעיון, תוך ניהול דיאלוג פורה עם הסביבה – הפנימית והחיצונית.

העשייה החינוכית בה כולנו עוסקים דורשת מאיתנו תעצומת נפש יחד עם מיומנויות ואחריות מקצועית. החיבור בין האמונה לעשייה יוצר אצלנו צורך אמיתי להבין לעומק לשם מה, למה אנו פועלים כפי שאנו פועלים בדרכנו החינוכית, ומהי הזהות החינוכית הייחודית שלנו.

התהליך של זהות בית ספרית הוא מסע הצועד בשני מישורים – פנימי וחיצוני.

זהו מסע הנועד לבחון את הערכים המניעים את בית הספר, את התפיסות הפדגוגיות, השגרות הארגוניות הקיימות בו, יחד עם בחינת ההזדמנויות הנמצאות מחוץ לכתלי בית הספר.

חשוב שכולנו נזכור, שפיתוח הייחודיות הינו אמצעי ולא מטרה.

אמצעי להשביח את החינוך הציבורי בארץ, אמצעי למנף את העשייה החינוכית, כלי לחיבור הצוות החינוכי, יחד עם מעורבות של ההורים והקהילה ליצירת חזון משותף לבית הספר.

איך מטמיעים ייחודיות בית ספרית?

כאן מוצג תיאור קצר של התהליך. התיאור המלא וערכת הכלים המלווים את התהליך מוצגים באוגדן ״ייחודיות בית ספרית״

שלב 1 | קביעת הייחודיות וההבטחה החינוכית של בית הספר

הייחודיות מבטאת את הרעיון הנבחר, שקשור ישירות לחזון ולייעוד של בית הספר.

באופן מיטבי, הייחודיות משרתת את החזון והייעוד הבית ספרי ומסייעת לבית הספר להגיע לתמונת העתיד המיטבית אליה הוא חותר.

ייחודיות יכולה לנבוע ממגוון מקורות (ערך/דרך/תוכן): אידיאולוגיים (למשל דמוקרטייים), תוכניים (למשל אומנות), מעשיים (למשל היי-טק).

כל בית ספר נדרש לפתח תוכן חדשני התואם לייחודיות הנבחרת ולפתח תפיסת הפעלה פדגוגית חדשה בהתאם.

ההבטחה החינוכית של בית הספר צריכה להיות ברורה, תכליתית וממוקדת ולשקף את התפיסה הפדגוגית שבית הספר מעונין לקדם, הן בדמות בוגר בית הספר הרצוי והן בדמות עובד ההוראה הרצוי לבית הספר.

שלב 2 | תכנון המהלך

פיתוח והטמעת הייחודיות הבית ספרית הם דרך חיים.
זוהי צורת התנהלות והלך רוח ברמה הפדגוגית, הארגונית והאישית של כל צוות בית הספר
ובראשו מנהל בית הספר.
בתהליך ההטמעה, נדרש הצוות החינוכי לפרוט את הרעיון הייחודי לפעולות יישומיות
בתחומים שונים במוסד החינוכי.
אנו מציעים לפרוט את השינוי סביב ארבע ליבות – פדגוגית, ארגונית, קהילתית ואנושית, כמתואר במבנה הבא:

שלב 3 | הובלת התהליך הלכה למעשה

למנהל בית הספר ולצוות החינוכי יש תפקיד מנהיגותי מהותי בהובלת השינוי הנדרש במסגרת גיבוש הייחודיות הבית ספרית.

המנהל  וצוות ההנהלה הם המובילים את התהליך והם אלה שיוצרים השראה ורותמים את הצוות, התלמידים וההורים לתרגם את החזון, הייעוד והייחודיות הנבחרת לתכנית מעשית וברורה.

תהליך השינוי וההטמעה אינו פשוט, והוא כולל מצבים מורכבים ועדינים.

האתגר העיקרי של צוות ההנהלה הוא מציאת פתרונות למצבים אלה, תוך מימוש הפוטנציאל הקיים של המרחב הבית ספרי על משאביו והתשתיות הקיימות בו.

המנהל וצוות ההנהלה יידרשו לגייס ולרתום לתהליך את כל בעלי העניין, הן מתוך בית הספר והן מתוך הקהילה שמסביב, תוך כדי מתן רוח גבית, משאבים וכלים נדרשים.

עמידה באתגר מנהיגותי זה מחייבת את בית הספר להיות ארגון לומד.

שלושה עקרונות / שלושה ערכים מוספים

לחצו על התיבות לגילוי הערכים המוספים

עקרון: התכנית מקדמת ייחודיות בית ספרית

תהליך הבניית בתי-ספר כייחודיים, כבעלי זהות ומשנה חינוכית ברורה וייחודית, הבאה לידי ביטוי בכלל נדבכי העשייה הבית-ספרית הוא תהליך מקיף להשבחה ולטיוב החינוך הציבורי בארץ.

ערך מוסף: מנוף

מנוף לשיפור הישגי הלומדים, כלי לחיבור הצוות החינוכי לחזון משותף ודרך ליצירת קשר עם ההורים והקהילה. הייחודיות באה לידי ביטוי בתפיסת הפעלה פדגוגית, באידאולוגיה ובעולם התוכן.

עקרון: התכנית מאפשרת אזורי בחירה מבוקרת

הורים בוחרים את מוסדות החינוך התואמים את השקפת עולמם ואשר עונים על צורכי הילד, תוך שמירה על איזון ושוויון הזדמנויות. הרשות מאפשרת ניוד של תלמידים בין בתי-הספר, תוך התחשבות בכישורים, ברצונות ובצרכים של כל תלמיד ותלמיד, לצד שמירה על איזון בין בתי-הספר.

ערך מוסף: העצמה

הבחירה מעצימה את אפשרות הילדים לממש את עצמם בנושאים המועדפים עליהם ועל הוריהם ומגבירה את שביעות רצון ההורים ממערכת החינוך.

עקרון: התכנית פועלת במרחב המוניציפלי

הרשות המוניציפלית היא מערכת מתכללת ליצירת רשת חיבורים תוך-עירוניים, הממוקדת במיצוי החינוך ברשות ובפיתוחו. עיצוב נרטיב מקומי, הנשען על התרבות המקומית, איתור “נכסי הרשות” ושותפות בין כלל בעלי העניין הם המסמנים כיווני התפתחות עתידיים ומזמנים חדשנות חינוכית.

ערך מוסף: אקלים של אחריות

ההבטחה החינוכית שהתכנית מזמנת, מובילה לעבודה משותפת ומעודדת אקלים של אחריות חברתית, קהילתית וסביבתית.

אוגדן לפיתוח ייחודיות בית ספרית

התוכנית פועלת ב-61 רשויות

משאבי ידע על ייחודיות בית ספרית

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.