עומס יתר (בתוכן) של תכנית למידה | Curriculum (content) overload [מונחון]

הרחבת תכניות הלימודים וצפיפות הלימודים הנגרמות כתוצאה מתגברות דרישות וציפיות חדשות של הורים, אוניברסיטאות ומעסיקים כלפי התכנים של חינוך בית ספרי, הנחשבות כבעייתיות כיוון שזה בדרך כלל מביא לכך שמורים ותלמידים מכסים באופן שטחי נושאים רחבים, וכתוצאה מתקיימת "יותר למידה" ולא "למידה עמוקה".
סגירת תפריט