עקרון | פרסונליות*

עקרון הפרסונליות 

פרסונליזציה משמעותה התאמה אישית של תכנים, מוצרים ושירותים לצרכים ולרצונות הספציפיים של האדם כדי להגדיל את הערך המוסף שהוא מקבל.  ההתאמה האישית יכולה להתבצע

  • על ידי האדם עצמו בדרך של בחירה מודעת מתוך חלופות מוצעות;
  • על ידי ספק השירות או המוצר באופן גלוי או סמוי;
  • או על ידי אלגוריתמים חכמים, האוספים מידע על האדם ומתאימים עבורו את המוצר או את השירות בזמן אמת.

עקרון הפרסונליות בחינוך

פרסונליזציה של הלמידה היא גישה חינוכית שלפיה יש להתאים תוכנית למידה באופן אישי לכל תלמיד על פי צרכיו: קצב למידה, רמת הלמידה, עניין, חוזקות ועוד.  פרסונליות בחינוך משמעה התאמה אישית של מוצרים, תהליכים ושירותים לאדם באשר הוא (תלמיד, מורה, מנהל ועוד) לפי יכולותיו, צרכיו, רצונותיו ומצבו, כדי לספק לו ערך מוסף המעצים אותו.

תוכנית למידה המתאימה את עצמה לכל תלמיד, תוכל לאתגר אותו באופן המתאים לו. היא תאפשר לתלמיד להתפתח למלוא הפוטנציאל הטמון בו ולהשיג הישגים מרביים בתחומי התוכן הנלמדים ובמטרות האישיות שהציב לעצמו.

התלמיד לומד להיות אחראי לתהליך הלמידה וצובר כישורים חשובים, כמו ללמוד איך ללמוד, להתמודד עם מכשולים ולקבל אחריות.

לקראת יישום מעמיק ונרחב

רעיון הפרסונליות בחינוך אינו חדש אומנם, אך הוא לא יושם עד כה באופן מעמיק ונרחב במערכות חינוך בשל תפיסות עבר של קולקטיביזם וסטנדרטיזציה ועקב בעיות של ישימות וחוסר בטכנולוגיות תומכות.

יישום פרקטלי

יש ליישם את עקרון הפרסונליות בתחום החינוך באופן פרקטלי כלומר, לא רק על הלומדים, אלא בכל רובדי המערכת, החל במנהלים ובמורים וכלה בתלמידים ובהורים.

יישום עקרון הפרסונליות מסייע להתמודדות עם אתגר המציאות המשתנה ועם רלוונטיות החינוך בכמה אופנים:

  • ראשית, ההתאמה האישית מעצימה את הערך המוסף שהלומד מקבל מהמשאבים החינוכיים המושקעים בו הן באופן אובייקטיבי, עקב ניצול אפקטיבי ויעיל יותר של המשאבים, והן באופן סובייקטיבי, עקב המענה המותאם לצרכיו ולשאיפותיו.
  • שנית, חינוך מותאם אישית נוטה להיות מוטה עתיד שכן הוא מותאם למאפייניהם, לצורכיהם ולשאיפותיהם של בני הדור הצעיר שהם מוטי עתיד באופן טבעי.
  • ולבסוף, חינוך מותאם אישית מקל על הלומד את ההתמודדות עם אתגרי העתיד, שכן הוא מאפשר לו להתמודד עימם באופן המתאים לו ביותר.

המשמעות הפדגוגית של יישום עקרון הפרסונליות

משמעות יישום עקרון הפרסונליות בפדגוגיה היא שההתייחסות ללומד תהפוך מתקנית וסטנדרטית למותאמת אישית ללומד בכל היבטי הפדגוגיה. ההתאמה יכולה להתבצע על ידי המורה, על ידי הלומד עצמו או באמצעות טכנולוגיה המנטרת את הלומד ומתאימה לו את הלמידה באופן אוטומטי. לומד המתאים את הלמידה לעצמו יבחר ויקדם את כלל מאפייני הלמידה שלו לפי האינטרסים והשאיפות שלו, לפי יכולותיו ולפי מאפייני אישיותו. כך הוא יוכל למצות את הפוטנציאל האישי שלו באופן מרבי, לצמצם אילוצים חיצוניים, להגביר את המוטיבציה הפנימית שלו ללמידה ולהכין את עצמו באופן מיטבי לעתיד הרצוי לו. עקרון הפרסונליות יכול לבוא לידי ביטוי בכל היבטי הפדגוגיה על ידי התאמה אישית של מרכיבים שונים של הלמידה כגון: ספקי הלמידה, תוכנית ותוכני הלימודים, פרקטיקות וכלי למידה, סגנון וקצב הלמידה, זהות עמיתי הלמידה ושותפיה, מיקום ומועדי הלמידה, מרחבי הלמידה ואופני הערכת הלמידה ומבצעיה.

מעקרון הפרסונליות נגזרת פרקטיקת הלמידה האישית המותאמת למאפייני הלומד. בלמידה אישית יוכל הלומד לבחור את ספקי הלמידה שלו, כולל בחירת בית הספר שהוא מתכנן ללמוד בו.

הלומד יעצב, בסיוע מומחים, תוכנית לימודים אישית ומסלול לימודים מותאם אישית מבחינת רמה, קצב, שיטות וסביבות הלמידה. כמו כן יבחר הלומד את ספקי תוכנית הלימודים, את תוכני הלמידה ואת הטכנולוגיות והמשאבים הרלוונטיים לה. הלומד יוכל לבצע למידה אישית במסגרת למידה שיתופית שבה הוא בוחר את עמיתי הלמידה שלו מקרב קבוצת בעלי עניין דומים ולאו דווקא לפי גילאים.

במסגרת תהליך הלמידה האישית יפתח ויישם הלומד יכולות של למידה עצמית וניהול וניטור עצמיים של התקדמות הלמידה על בסיס שליטתו במיומנויות ובתכנים. הערכת הלמידה תתבצע, במקרים רבים, על ידי הלומד עצמו, שיפתח ויישם כישורי הערכה עצמית.

יישום עיקרון זה מחייב רכישת מיומנויות אישיות כגון אוריינות רגשית, אחריות ומשמעת עצמית, הניעה פנימית עצמית, ניהול עצמי, חוסן ויכולת התאוששות ועוד. רכישת מיומנויות של למידה אישית ועצמאית תאפשר ללומד לפעול וללמוד באופן עצמאי במשך כל חייו הבוגרים.

יישום עקרון הפרסונליות ידרוש הרחבה של תפקידי המורה ורכישת התמחויות הוראה תומכות למידה אישית. תפקיד הוראה מהותי בהקשר זה הוא של החונך האישי שקיומו כמבוגר משמעותי בחיי הלומד ישפיע באופן חיובי על כל ממדי החינוך שלו. על החונך האישי להכיר את הלומד באופן רב-ממדי, כולל את משפחתו ואת סביבת מגוריו. תפקידו הוא לספק ללומד מעטפת ליווי תומכת באמצעות פגישות קבועות פנים-אל-פנים, המתייחסות ללמידה, ליחסים חברתיים, להיבטים רגשיים, לשאלות זהות ועוד.

תפקיד הוראה נוסף תומך למידה אישית הוא יועץ לבניית תוכנית לימודים אישית, המסייע ללומדים בבניית תוכניות לימודים אישיות.

כמו כן יידרשו תפקידי מאמן כושר ללמידה אישית, המסייע ללומדים לרכוש שליטה במיומנויות, בפרקטיקות ובכלי למידה שבהם הם מעוניינים לעשות שימוש במהלך הלמידה.

יידרש גם תפקיד מכווין הזדמנויות למידה, המתמקד בייצור הזדמנויות למידה פורמליות ואי-פורמליות והכוונת הלומדים למיצוי הזדמנויות אלו.

יישום למידה אישית יצריך שינויים מהותיים גם בסביבה הארגונית והפדגוגית.

תידרש רמת אוטונומיה גבוהה יותר לבתי הספר, לסגל ההוראה וללומדים עצמם, שתאפשר את מימוש יכולת הבחירה והניהול העצמי הנדרשים בלמידה מותאמת אישית. אוטונומיה זו תאפשר גם התאמת וגיוון מנגנוני הערכה פורמליים למדידה אפקטיבית של יעדי ותוכני למידה מותאמים אישית.

כדי ליישם פרסונליות ולמידה מותאמת אישית על המורים עצמם להתמחות בחינוך פרסונלי ובלמידה מותאמת אישית במסגרת מסלולי ההכשרה והפיתוח המקצועי שלהם. במסלולים אלו עליהם ליישם עקרונות של פרסונליות ולמידה מותאמת אישית כדי לאפשר להם להתנסות בעקרונות אלו כלומדים.

על מערכת החינוך והנהלת בית הספר להעניק למורים אוטונומיה שתאפשר להם ליישם את מטרותיהם ואת שאיפותיהם האישיות והמקצועיות.

הטכנולוגיה היא גורם קריטי ביישום עקרון הפרסונליות. היא מגשרת על הקושי ביישום חינוך מותאם אישית בכיתות מרובות תלמידים, הנובע ממשאבי הוראה בלתי מספקים.

הסביבה הדיגיטלית, המקוונת והווירטואלית תומכת בחינוך מותאם אישית מעצם טבעה הגמיש ובר ההתאמה. טכנולוגיות המחשוב האישי הנייד, טכנולוגיות מחשוב ענן וטכנולוגיות חינוך פתוח מקוון ברשת, מאפשרות לכל לומד להפעיל אפליקציות למידה לפי בחירתו בכל מקום ובכל זמן כדי לצרוך מגוון תכנים ושירותים מהענן בעלות נמוכה ולאתר, להעריך ולבחור ספקים של שירותי למידה, תוכני למידה וכלי למידה המתאימים לו.

טכנולוגיות סביבת למידה אישית(PLE) מאפשרת ללומד ליצור, לשתף, להעריך תכנים לימודיים ולקבל אימון ותמיכה בזמן אמת. טכנולוגיות של סביבה דיגיטלית מותאמת אישית מאפשרות הגדרת פרופיל אישי עבור הלומד, המשקף את תחומי המומחיות והעניין שלו לצורך הכוונת הלמידה במערכות ניהול למידה(LMS), ניטור ואיסוף נתוני הלמידה האישית באמצעות טכנולוגיות האינטרנט של הדברים, אגירת נתוני הלמידה האישית במאגרי נתוני עתק(Big data), ניתוח נתוני הלמידה האישית והצפת תובנות והמלצות לשיפור הלמידה האישית באמצעות טכנולוגיות למידה.

טכנולוגיות הלמידה המסתגלת(Adaptive Learning) מנטרות את מצבו הקוגניטיבי, הרגשי והגופני של הלומד ואת דפוסי פעילותו ומפעילות אלגוריתמים שונים כדי להתאים את הלמידה למאפיינים אלה בזמן אמת. כך, למשל, תוכל מערכת הלמידה המסתגלת לבצע התאמת תוכן הלמידה או סגנון הלמידה בזמן אמת בהתאם לקצב ההתקדמות של הלומד, רמת הריכוז שלו או מצבו הרגשי.

טכנולוגיות כגון מציאות מדומה ומשחקי רשת מייצרות מרחבי למידה וירטואליים מותאמים אישית לכל לומד, ואילו טכנולוגיות מציאות רבודה תלויות-מיקום מייצרות מרחבי למידה היברידיים, המותאמים ללומד אישית על פי מיקומו ומצבו.

ממשקי אדם-מחשב חכמים יאפשרו ללומד לתקשר עם סביבת המחשוב ועם עמיתי למידה אחרים בדרכים המותאמות אישית עבורו. כך למשל, טכנולוגיית חוש המישוש הדיגיטלי, המאפשרת נגיעה בעצמים דרך מסך מגע, תסייע ללומדים עם מוגבלויות לתפעל אמצעי מחשוב; טכנולוגיות זיהוי קול ותרגום דיבור בזמן אמת יאפשרו לכל לומד לשוחח עם המחשב בשפתו הוא, לצרוך תוכני מולטימדיה בשפות זרות ולתקשר עם דוברי שפות אחרות.

עוזרים וירטואליים, בעלי בינה מלאכותית, יספקו תשובות מעובדות לשאלותיו הספציפיות של כל לומד ויספקו לו הנחיה והדרכה אישית במגוון רחב של תחומי למידה; טכנולוגיות המדיה החברתית ופלטפורמות למידה חברתית יאפשרו ללומד לבחור את עמיתי הלמידה ואת כלי הלמידה שלו, ואילו טכנולוגיות הדפסת וסריקת תלת-ממד יאפשרו ללומד להפוך ליצרן(Maker) וליזום, לתכנן וליצור מוצרים ייחודיים משלו.

 

מסלולי הרצה

פרקטיקות המיישמות את עקרון הפרסונליות

למידה פורצת דרך 2.0 – פיילוט דרך ארץ | תיכון מיתרים | רעננה

היוזמה פיתחה פלטפורמה המבוססת על פעולות שיתופיות ואינטרדיסציפלינריות, ומאפשרת לטפח ערכים של יוזמה ויכולות של ביצוע והבעה בקרב הלומדים.

מידע נוסף

יום גמיש | יוזמה

פלטפורמה לפיתוח מיומנויות וכישורים מחוץ לתכנית הלימודים – כישורים שמתפתחים בסביבה המאפשרת יוזמה, בחירה והתנסות חווייתית. בבית הספר נפתחים מגוון מרחבי פעילות, במסגרת השעות הגמישות, אחת לשבוע. המסגרת היא משותפת לכלל תלמידי בית הספר והיא רב-גילאית.

מידע נוסף

פדגוגיית מסעות | תיכון דור

מסע לימודי ממושך, מעמיק ומשמעותי בתחום דעת בתוך ומחוץ לכיתה, תוך התייחסות להתהליכים רגשיים-חברתיים, אשיים וקבוצתיים

מידע נוסף
סגירת תפריט