פיתוחיישומי

קבוצת הפיתוח היישומי עוסקת בפיתוחים של מוצרים פדגוגיים חדשניים ומוטי עתיד כהערכות ליישום נרחב במערכת החינוך. אנו יוצרים סביבות לפיתוח של מוצרים פדגוגיים חדשניים במגוון תחומים והיקפים, תוך כוונה להטמעה רחבת היקף. 

תהליך הפיתוח – משלב הרעיון ועד היישום – מתבצע בשותפות עם יזמי חינוך, צוותי הוראה, מנהלי מוסדות חינוך, המינהל הפדגוגי, זרועות מטה המשרד, ומחוזות משרד החינוך.

הפיתוח מתקיים בשלושה מסלולים

הקליקו על כותרות המסלולים  כדי להכיר אותם

חממו״פ (חממות מחקר ופיתוח)

מיועדות לייזום רעיון או השראה למוצר חינוך

מעבדות

מתמקדות בפיתוח מענה לאתגרים מערכתיים ומורכבים שהגיעו ממטה משרד החינוך

פיתוחים מואצים

מסלול מהיר לפיתוח מלא של מוצרים חינוכיים

תפיסת ההפעלה

Reverse Engineering

תפיסת ההפעלה של הפיתוח מתבססת על ראייה מערכתית של “Reverse Engineering” (מהסוף לנקודת התחלה), ממוצר שנמצא בשימוש בסקלביליות אופטימלית לצורכי החינוך בהתאם לעקרונות שלעיל, לנקודת התחלה של ייזום, תכנון, הפעלה, בדיקה, שיפור והתאמה.

היחידה מתבססת מצד אחד על ניסיון עבודה עם המוסדות הניסויים לאורך כ-20 שנה, עם מחקרים רבים עדכניים בתחום זה, ומצד שני – שילוב של מתודולוגיות פיתוח מתקדמות מבוססות יישום בעולמות התעשייה, היזמות, החברה והחינוך. בהקשר זה, השילוב נעשה עם שתי גישות מתקדמות לפיתוח מוצרים וחדשנות: D7, ואקולוגיה של חדשנות. גישת ה-D7 מציגה תהליך של שבעה שלבים – מבירור צורך ועד פיתוח מלא של המוצר; גישת אקולוגיה של חדשנות מתמקדת ביצירת סביבה מיטבית לפיתוח ותנאים המאפשרים הצלחת השימוש במוצר.

אפיון > התכנסות > הגדרה > דיוק ותיקוף

הביסוס המרכזי בפיתוח נשען על דרכי הפעולה הבאות, בסדר ובאופן שמתאים בכל אחד משלושת הנתיבים:

  1. אפיון – תהליך שכולל ארבעה רכיבים מרכזיים: הגדרת צורך, ביסוס הצורך, בירור הקיים, ואפיון חלופות.
  2. התכנסות – תהליך התמקדות בחלופה ראויה ביותר של המוצר – mock ups.
  3. הגדרה – המשגת המוצר.
  4. הפעלה ממחישה.
  5.  דיוק ותיקוף – בירור הפעולות שמובילות ליצירת המוצר, תוך הערכה בשלבי הפיתוח השונים.
0 0
עקרונות הפעולה

01

סקלבליות

לאפשר שימוש נרחב במוצרים במערכת החינוך.

02

דיוק

לוודא תנאים ודרכים לשימוש מוצלח במוצר, בהתבסס על נתונים והגדרות ברורות.

03

מרחב שימוש

להגדיר ולברר את גבולות השימוש במוצר בהיבטים כמו גיל, סוג אוכלוסייה, תנאי שימוש.

04

אוטונומיה להתאמה 

הנחיל ולהבהיר קווי מתאר לאוטונומיה והתאמת המוצר למרחב החינוך הספציפי שבו יופעל.

05

מוקד פדגוגי

ליצור מוצרי חינוך, אשר משפיעים על תהליכי למידה והוראה במוסדות חינוך, בכיתות ובמרחבי למידה, בנושאים ובתחומי עשייה שבבסיס החינוך.

06

ייזום בראייה מערכתית

לאפשר מרחב והזדמנות ליזמות של בעלי מעוף וחדשנות, במטה ובמערכות החינוך, תוך בירור ושמירה על התאמת היוזמה למערכת החינוך – ללא קשר לתפיסת “מעלה – מטה” או “מטה – מעלה”.

07

ראיית צרכים עתידית 

להתאים את המוצרים לשימוש בסביבה ובהתאם לצרכים עתידיים של מערכת החינוך בטווח של כ-10 שנים, אך גם כמענה לצרכים המלווים את המערכת בשנים הנראות לעין.

הבזקי ידע על פיתוח יישומי

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.