קהילת נוער בדרך הטבע | ברנקו וייס מרום גליל – מירון

חוות נוער אשר תספק מענה יומי כולל ומשלים לבני נוער במצבי סיכון, נשירה וניתוק, בקהילה.