תכני מפגשי ההכשרה

מפגשי הכשרה שמטרתם לחשוף לתפיסה, לדרכי פעולה ופרקטיקות של מסלול החממו״פ, לשמש כחממה לגיבוש הרעיון וללוות את בניית תיק העבודות לקראת יום הסטודיו.

לחצו על כותרת המפגש לקבלת פרטים נוספים

מפגש 3 – שיחות אישיות

העמקת ההכרות עם היזמים ועם הרעיון לפיתוח: דיוק בתכני הקנווס, שאילת שאלות, יזם לאגף וההיפך, התבוננות על הרעיון דרך מגמות עתיד ועקרונות פדגוגיה מוטת עתיד.

הצעה לכתיבת תקציר יוזמה

מפגש 4 – מידענות ומרחב החדשנות

הגדרת מרחב החדשנות וחשיבותו בהקשר של תהליך פיתוחי, תהליך רעיונאות שיתופי להעלאת אמצעי חיפוש ידע, בחירה בערוצי ידע ומחויבות לעיין בהם

מסמך מרחב החדשנות להורדה