סקלבליות היא תהליך של הרחבה, התאמה ושימור של מדיניות, תכניות או פרויקטים מוצלחים בהיקף פעילות מתרחב עם הזמן וכולל מספר גדל והולך של משתמשים.

פיתוח " scaling up" הופך פופולארי יותר ויותר בעולם, בקרב משקיעים ומקבלי החלטות כמו גם ספקי שירות הנדרשים להפחית עלויות, לשפר את התוצאות ולהסביר כיצד הצליחו להשיג אותן.

פיתוחן של שיטות עבודה מצליחות וכלים להאצת התפשטותן של תכניות התערבות מוצלחות, נועדו לתמוך במאמצים אלה, ולשרת את היעדים הבאים:

החוברת מסבירה בפירוט את המתודלוגיה של יישום מערכתי, את שלושת השלבים שלה וכוללת שני כלים: סרגל להערכת בשלות לסקלביות, וקהילת יישום.

קישור לחוברת