יישום מערכתי | מתודולוגיות וכלים

toolbox-1
החוברת מסבירה בפירוט את שלושת שלבי היישום המערכתי, וכוללת שני כלים: סרגל להערכת בשלות לסקלביות, וקהילת יישום.

סקלבליות היא תהליך של הרחבה, התאמה ושימור של מדיניות, תכניות או פרויקטים מוצלחים בהיקף פעילות מתרחב עם הזמן וכולל מספר גדל והולך של משתמשים.

פיתוח " scaling up" הופך פופולארי יותר ויותר בעולם, בקרב משקיעים ומקבלי החלטות כמו גם ספקי שירות הנדרשים להפחית עלויות, לשפר את התוצאות ולהסביר כיצד הצליחו להשיג אותן.

פיתוחן של שיטות עבודה מצליחות וכלים להאצת התפשטותן של תכניות התערבות מוצלחות, נועדו לתמוך במאמצים אלה, ולשרת את היעדים הבאים:

  • לספק דרך מובנת וקלה למקבלי החלטות להעריך את יכולת ההרחבה של תכניות התערבות מוצלחות.
  • לספק קווים מנחים לעיצוב מוצרים ניסיוניים וחידושים אחרים "מוטי סקלבליות"
  • לספק כלים וגישות כדי לעזור למיישמים לנהל את תהליך ההרחבה.

החוברת מסבירה בפירוט את המתודלוגיה של יישום מערכתי, את שלושת השלבים שלה וכוללת שני כלים: סרגל להערכת בשלות לסקלביות, וקהילת יישום.

קישור לחוברת

 

סגירת תפריט