כלי: משוב של ילדים | תפיסת הגן הדיאלוגי

כלי תכנוני המאפשר לילד לתת ולקבל משוב שאינו שיפוטי מקבוצת השווים, במטרה ללמוד ולהיבנות ממנו, כשגם הגננת משמשת כמודל למתן משוב כזה. באמצעות המשוב הילד.ה לומד.ת לשוחח בקבוצה ולפרגן לחבר, כך שהילדים הופכים לאנשי שיח.

להמשך קריאה

כלי: מרחבי בחירה בלמידה | בית הספר הפתוח ״השיטה״, רחובות

שיטה המאפשרת התנסות תלמידים בתהליך קבלת החלטות מושכל ומבוקר, תוך הבנת השלכות הבחירה ולקיחת אחריות על תהליך הבחירה.

להמשך קריאה

הגן הדיאלוגי

הגן הדיאלוגי מתבסס על עקרון ההקשבה, ועל הנחת היסוד כי ילדים הם סקרנים ויזמים מטבעם. תכנית העבודה בגן נקבעת תוך משא ומתן בין השותפים השונים (ילדים, חברי צוות והורים), זיהוי תחומי עניין והובלתם על-ידי הילדים, והפעלת כלים המאפשרים לגננת להנחות את הילדים ולא לנהלם.

להמשך קריאה

תוכנית המפגש הראשון | הכוח החמישי: התפיסה הרשתית – השראה ממגוון תחומים, עקרונות פעולה רשתיים והיכן זה פוגש אותנו?

28.10.2010 | 09:00-15:30 יער האפשרויות | הרכבת, פתח תקווה ד״ר אשר עידן ד"ר אשר עידן מרצה בפקולטה לניהול בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב. עידן מרצה בתחומי ניהול ומודיעין…

להמשך קריאה

מפגש שישי | ניהול מטריציוני בארגון מורכב, מודל Project Management Office – PMO הלכה למעשה

הם האתגרים הגדולים והקטנים של מבנה מטריציוני? איך זה עובד?איזה תרבות ותהליכים ארגוניים תומכים במבנה מטריציוני?

להמשך קריאה

מפגש חמישי | מבנים ארגוניים חלופיים – ארגונים מבוססי אמון, רעיונאות וזיקוק הרעיון להתנסות

ארגונים מבוססי אמון הוא תחום מתפתח וצובר תאוצה בשנים האחרונות בו מוחלפים המודלים המקובלים של היררכיה ומטריצה במודלים ארגוניים חדשים.נלמד על מודלים חדשים דרך היכרות עם 3 מבנים ארגוניים שונים שהתפתחו בעין שמר

להמשך קריאה

מפגש שלישי – ניהול ארגונים בסביבה מורכבת ולמידה על סביבת האתגר

כיצד מנהלים מערכות מורכבות עם ניהול ממשקים מרובה. המשך יצירה של מאגר ידע משותף שמבוסס על ידע וניסיון שלנו לצד מפגש עם מומחים ומודלים בארץ ובעולם.

להמשך קריאה

מפגש שני | רשתיות מוכחת מתמטית – מבנים ארגוניים רשתיים והגדרת אתגרים להתנסויות

כיצד מנהלים מערכות מורכבות עם ניהול ממשקים מרובה. המשך יצירה של מאגר ידע משותף שמבוסס על ידע וניסיון שלנו לצד מפגש עם מומחים ומודלים בארץ ובעולם.

להמשך קריאה

שדה חינוכי | תוכן ותוכניות לימודים

תוכן ותוכניות לימודים מאפייני תוכניות לימודים אתגרי תוכניות לימודים עקרונות לעיצוב תוכניות לימודים השפעת עקרונות פמ״ע על עיצוב תוכניות לימודים יישום מרכיבי מסגרת 2030 מאפייני תוכניות לימודים תכנית הלימודים היא…

להמשך קריאה

דמוקרטיה ותרבות דמוקרטית | Democracy and democratic culture [מונחון]

דמוקרטיה היא שיטת מימשל שבה הכוח העליון נמצא בידי העם ומופעל על ידיו במישרין או בעקיפין באמצעות נציגיהם שנבחרו על ידי הצבעה בבחירות חופשיות המתקיימות באופן תקופתי. תרבות דמוקרטית היא ערכים, עמדות ופרקטיקות דמוקרטיים המשותפים לאזרחים ומוסדות לרבות התחייבות לשלטון החוק וזכויות אדם, מחויבות למרחב הציבורי, אמונה שיש לפתור סכסוכים בשלום, הכרה בגיוון וכיבוד הגיוון, נכונות לביטוי דעות הפרט, נכונות להקשיב לדעותיהם של אחרים, מחויבות להחלטות המתקבלות על ידי רוב, מחויבות לשמירה על מיעוטים וזכויותיהם, ונכונות לנהל דיאלוג בין שסעים תרבותיים. זה כולל גם דאגה לשלומות ברת-קיימא של בני-אדם אחרים, כמו גם לסביבה בה אנו חיים.

להמשך קריאה

אוריינות נתונים להוראה | Data literacy for teaching [מונחון]

היכולת להפוך מידע לידע ופרקטיקות הדרכה הניתנות לפעולה על ידי איסוף, ניתוח ופרשנות של כל סוגי הנתונים (הערכה, אקלים בית ספרי, התנהגותי, תמונת מצב, אורכית, רגע לרגע וכו') כדי לסייע בקביעת שלבי ההדרכה. הוא משלב הבנה של נתונים עם סטנדרטים, ידע ופרקטיקות דיסיפלינריים, ידע תכנית לימודים, ידע תוכן פדגוגי, ידע תוכן פדגוגי, וההבנה כיצד ילדים לומדים.

להמשך קריאה

נתונים | Data [מונחון]

עובדות, מדידות, הקלטות, רישומים או תצפיות על העולם שנאסף על ידי מדענים ואחרים, עם מינימום פרשנות קונטקסטואלית. הנתונים עשויים להיות בפורמטים שונים: כתבים, תווים, מספרים, סמלים, טקסט, תמונות, סרטים, וידאו, הקלטות קול, תרשימים, תרשימי זרימת עבודה, רשומות סטטיסטיות וכו'.

להמשך קריאה

חינוך באמצעות ריקוד | Dance education [מונחון]

חינוך הלומד באמצעות המדיה של הריקוד, יצירת ריקוד והערכה של ריקוד באמצעות כוריאוגרפיה וביצוע, בהם התלמידים חוקרים ועושים שימוש בגופם. הגוף הופך למכשיר העיקרי לייצוג רעיונות, להעברת מחשבות ורגשות, ולחגוג את החוויה האנושית.

להמשך קריאה

מבנה תכנית לימודים | Curriculum structure [מונחון]

הדרך בה מאורגנת תכנית הלימודים, כולל המודולים, המקצועות או תחומי הלמידה, תכנון מתי ובאיזו סדר הם צריכים להלמד, כתלות ב: הידע, המיומנויות והגישות אותם יצטרכו בוגרים, דרכי ההוראה המתאימות לנושא בצורה הטובה ביותר, הזמן הקיים לפעילויות שונות שהתלמידים צריכים לשלוט בהן, ושילוב בין נושאי ליבה ובחירה. זה עשוי לכלול גם נושאי רוחב או חוצי לימודים. על מנת להבטיח את הישגי יעדי הלימוד, מבנה תכנית הלימודים צריך להיות הגיוני ובהדרגה.

להמשך קריאה

תהליך שינוי תכנית לימודים |Curriculum reform processes [מונחון]

שינויים שהוכנסו בתכנית הלימודים כדי לשפרה או להתאימה לנסיבות או לסדרי עדיפויות חדשים. ניתן לעשות זאת לאורך הספקטרום הבא: התאמות קלות שאינן משפיעות על מבנה תוכנית הלימודים; מודרניזציה כדי להבטיח שתכנית הלימודים תישאר עדכנית ורלוונטית, משקפת התפתחויות חדשות בחברה ומכינה את הלומדים כראוי לחיים; חדשנות שמביאה גישות ופתרונות חדשים; ורפורמה רחבה, מערכתית, המעצבת לחלוטין את תוכנית הלימודים הקיימת.

להמשך קריאה

עומס יתר (בתוכן) של תכנית למידה | Curriculum (content) overload [מונחון]

הרחבת תכניות הלימודים וצפיפות הלימודים הנגרמות כתוצאה מתגברות דרישות וציפיות חדשות של הורים, אוניברסיטאות ומעסיקים כלפי התכנים של חינוך בית ספרי, הנחשבות כבעייתיות כיוון שזה בדרך כלל מביא לכך שמורים ותלמידים מכסים באופן שטחי נושאים רחבים, וכתוצאה מתקיימת "יותר למידה" ולא "למידה עמוקה".

להמשך קריאה

יעדי תכנית הלמידה | Curriculum objectives [מונחון]

חידוד של מטרות תכנית הלימודים ושלבים לוגיים להשגתם. היעדים מציינים תקני ביצוע, את המיומנויות והידע שמצופה מהתלמידים להיות מסוגלים להפגין, את מידת השליטה; והתנאים שבהם הביצוע יתקיים. היעדים מנוסחים כהצהרות ספציפיות המגדירות ציפיות ניתנות למדידה למה שלומדים צריכים לדעת ולהיות מסוגלים לעשות, ומתוארות במונחים של תוצרי למידה, מוצרים או ביצועים כתוצאה מפעילות למידה או תהליכים המתארים את המוקד של פעילויות הלמידה.

להמשך קריאה

יישום תכנית לימודים | Curriculum implementation [מונחון]

תהליך הוצאת תכנית הלימודים הרשמית לפועל. במקרה של תכנית לימודים חדשה או מתוקנת תהליך זה כולל באופן אידיאלי תהליכי פיתוח ושיפור בבתי ספר; טיפוח מנהיגות ואתוס בתי ספריים; הכשרת מורים תוך כדי עבודה ופיתוח ספרי לימוד חדשים, חומרי לימוד והוראה ומשאבים, וכן הנחיות.

להמשך קריאה

הנחיות תכנית לימודים | Curriculum guidelines [מונחון]

מסמך או קבוצת מסמכים אשר בדרך כלל מספקים הדרכה למורים ולמדריכים לגבי גישות ונהלים לתכנון והטמעה מוצלחים של תכנית הלימודים בבית הספר, ברמה המקומית או הארצית. הנחיות יכולות להתמקד בתחום לימודים או נושא ספציפי (למשל הנחיות תכנית לימודים לבריאות), בשלב חינוך מסוים (למשל הנחיות תכנית לימודים לחינוך בגיל הרך), קבוצה ספציפית של לומדים (למשל לומדים עם צרכים חינוכיים מיוחדים, מיעוטים, עולים) או יותר באופן כללי על תכנית הלימודים (למשל, הנחיות לתכנית לימודים, הדרכה והערכה). הנחיות תכנית הלימודים יכולות לספק רעיונות, הצעות והמלצות שנועדו לעזור למורים לקבל החלטות מושכלות, או להיות מנחות ומפורטות יותר תוך ציון התוכן, הפעילויות, המשימות והחומרים שישמשו את המורים.

להמשך קריאה
סגירת תפריט