1 אגף מו״פ כתבה באגף מו״פ, ניסויים ויוזמות | עמוד 2 מתוך 14

אוריינות נתונים להוראה | Data literacy for teaching [מונחון]

היכולת להפוך מידע לידע ופרקטיקות הדרכה הניתנות לפעולה על ידי איסוף, ניתוח ופרשנות של כל סוגי הנתונים (הערכה, אקלים בית ספרי, התנהגותי, תמונת מצב, אורכית, רגע לרגע וכו') כדי לסייע בקביעת שלבי ההדרכה. הוא משלב הבנה של נתונים עם סטנדרטים, ידע ופרקטיקות דיסיפלינריים, ידע תכנית לימודים, ידע תוכן פדגוגי, ידע תוכן פדגוגי, וההבנה כיצד ילדים לומדים.

להמשך קריאה

נתונים | Data [מונחון]

עובדות, מדידות, הקלטות, רישומים או תצפיות על העולם שנאסף על ידי מדענים ואחרים, עם מינימום פרשנות קונטקסטואלית. הנתונים עשויים להיות בפורמטים שונים: כתבים, תווים, מספרים, סמלים, טקסט, תמונות, סרטים, וידאו, הקלטות קול, תרשימים, תרשימי זרימת עבודה, רשומות סטטיסטיות וכו'.

להמשך קריאה

חינוך באמצעות ריקוד | Dance education [מונחון]

חינוך הלומד באמצעות המדיה של הריקוד, יצירת ריקוד והערכה של ריקוד באמצעות כוריאוגרפיה וביצוע, בהם התלמידים חוקרים ועושים שימוש בגופם. הגוף הופך למכשיר העיקרי לייצוג רעיונות, להעברת מחשבות ורגשות, ולחגוג את החוויה האנושית.

להמשך קריאה

מבנה תכנית לימודים | Curriculum structure [מונחון]

הדרך בה מאורגנת תכנית הלימודים, כולל המודולים, המקצועות או תחומי הלמידה, תכנון מתי ובאיזו סדר הם צריכים להלמד, כתלות ב: הידע, המיומנויות והגישות אותם יצטרכו בוגרים, דרכי ההוראה המתאימות לנושא בצורה הטובה ביותר, הזמן הקיים לפעילויות שונות שהתלמידים צריכים לשלוט בהן, ושילוב בין נושאי ליבה ובחירה. זה עשוי לכלול גם נושאי רוחב או חוצי לימודים. על מנת להבטיח את הישגי יעדי הלימוד, מבנה תכנית הלימודים צריך להיות הגיוני ובהדרגה.

להמשך קריאה

תהליך שינוי תכנית לימודים |Curriculum reform processes [מונחון]

שינויים שהוכנסו בתכנית הלימודים כדי לשפרה או להתאימה לנסיבות או לסדרי עדיפויות חדשים. ניתן לעשות זאת לאורך הספקטרום הבא: התאמות קלות שאינן משפיעות על מבנה תוכנית הלימודים; מודרניזציה כדי להבטיח שתכנית הלימודים תישאר עדכנית ורלוונטית, משקפת התפתחויות חדשות בחברה ומכינה את הלומדים כראוי לחיים; חדשנות שמביאה גישות ופתרונות חדשים; ורפורמה רחבה, מערכתית, המעצבת לחלוטין את תוכנית הלימודים הקיימת.

להמשך קריאה

עומס יתר (בתוכן) של תכנית למידה | Curriculum (content) overload [מונחון]

הרחבת תכניות הלימודים וצפיפות הלימודים הנגרמות כתוצאה מתגברות דרישות וציפיות חדשות של הורים, אוניברסיטאות ומעסיקים כלפי התכנים של חינוך בית ספרי, הנחשבות כבעייתיות כיוון שזה בדרך כלל מביא לכך שמורים ותלמידים מכסים באופן שטחי נושאים רחבים, וכתוצאה מתקיימת "יותר למידה" ולא "למידה עמוקה".

להמשך קריאה

יעדי תכנית הלמידה | Curriculum objectives [מונחון]

חידוד של מטרות תכנית הלימודים ושלבים לוגיים להשגתם. היעדים מציינים תקני ביצוע, את המיומנויות והידע שמצופה מהתלמידים להיות מסוגלים להפגין, את מידת השליטה; והתנאים שבהם הביצוע יתקיים. היעדים מנוסחים כהצהרות ספציפיות המגדירות ציפיות ניתנות למדידה למה שלומדים צריכים לדעת ולהיות מסוגלים לעשות, ומתוארות במונחים של תוצרי למידה, מוצרים או ביצועים כתוצאה מפעילות למידה או תהליכים המתארים את המוקד של פעילויות הלמידה.

להמשך קריאה

יישום תכנית לימודים | Curriculum implementation [מונחון]

תהליך הוצאת תכנית הלימודים הרשמית לפועל. במקרה של תכנית לימודים חדשה או מתוקנת תהליך זה כולל באופן אידיאלי תהליכי פיתוח ושיפור בבתי ספר; טיפוח מנהיגות ואתוס בתי ספריים; הכשרת מורים תוך כדי עבודה ופיתוח ספרי לימוד חדשים, חומרי לימוד והוראה ומשאבים, וכן הנחיות.

להמשך קריאה

הנחיות תכנית לימודים | Curriculum guidelines [מונחון]

מסמך או קבוצת מסמכים אשר בדרך כלל מספקים הדרכה למורים ולמדריכים לגבי גישות ונהלים לתכנון והטמעה מוצלחים של תכנית הלימודים בבית הספר, ברמה המקומית או הארצית. הנחיות יכולות להתמקד בתחום לימודים או נושא ספציפי (למשל הנחיות תכנית לימודים לבריאות), בשלב חינוך מסוים (למשל הנחיות תכנית לימודים לחינוך בגיל הרך), קבוצה ספציפית של לומדים (למשל לומדים עם צרכים חינוכיים מיוחדים, מיעוטים, עולים) או יותר באופן כללי על תכנית הלימודים (למשל, הנחיות לתכנית לימודים, הדרכה והערכה). הנחיות תכנית הלימודים יכולות לספק רעיונות, הצעות והמלצות שנועדו לעזור למורים לקבל החלטות מושכלות, או להיות מנחות ומפורטות יותר תוך ציון התוכן, הפעילויות, המשימות והחומרים שישמשו את המורים.

להמשך קריאה

מסגרת תכנית הלימודים | Curriculum framework [מונחון]

מסמך עיקרי המקיים חלק או את כל הבאים: הצבת הצהרות חזון לאומיות, פיתוח כלכלי ומדיניות חינוך בהקשר של תכניות לימודים; הצבת מטרות ויעדים רחבים של תכנית הלימודים בשלבי הלימוד השונים; מסביר את הפילוסופיה החינוכית העומדת בבסיס תכנית הלימודים וגישות ההוראה, הלמידה וההערכה הבסיסיות לאותה פילוסופיה; מתווה את מבנה תכנית הלימודים, את נושאיו או את תחומי הלמידה ואת הרציונל להכללתם בתוכנית הלימודים; מקצה זמן לנושאים ו/או אזורי למידה שונים בכל כיתה או שלב; מספק הנחיות למפתחי תוכניות לימודים, מאמני מורים וכותבי ספרי לימוד; קובע דרישות ליישום, פיקוח והערכה של תכנית הלימודים.

להמשך קריאה

קוהרנטיות תכנית הלימודים | Curriculum coherence [מונחון]

מאפיין של תכנית לימודים המציין את המידה שבה מטרות הלימודים והתוכן, כמו גם ספרי הלימוד, שיטות הוראה, וההערכה, כולם מתואמים ומחזקים זה את זה. ארגון התכנים מתקיים בהתאם לרצף והמשכיות הלמידה בתחום ידע נתון או נושא נתון לאורך זמן (ניסוח אנכי לשיפור הקוהרנטיות) והיקף ושילובם של תכני הלימודים מתחומי ידע שונים ברמת כיתה מסוימת (ניסוח אופקי או איזון במטרה לפתח אינטגרציה בין נושאים, תחומים או תחומי ידע).

להמשך קריאה

תכנית לימודים | Curriculum [מונחון]

הסכם פוליטי, טכני ובהתאם למדיניות, בין מוסדות ובעלי אינטרס בתוך מערכת החינוך ומחוצה לה, בנוגע למדוע, מה, כיצד, מתי והיכן לחנך וללמוד. מדובר בסוכן מפתח של המדיניות החינוכית אשר תורם להגשמת סוג החברה המבוקש. תכנית הלימודים מכילה סדרה של חוויות הוראה ולמידה שיכללו מטרות למידה, תוכן, שיטות (כולל הערכה) חומר, הכשרת מורים ופיתוח מקצועי. תכנית הלימודים לרוב נכתבת בידי הממשלה או סוכן שלה ויש לה השפעה מחייבת או נורמטיבית כלפי בתיה"ס והמורים, שבמסגרתה בתי"ס מפתחים תכנית למידה בית ספרית כדי להביא את תכנית הלימודים ליישום. במדינות מסוימות מכנים תכניות הלימודים או הנחיות לתכנית לימודים "סטנדרטי למידה", "יעדי למידה" או "תוצרי למידה מיועדים" אשר מתפרשים לעתים קרובות כ"תיאורים כתובים תמציתיים, של מה התלמידים צפויים לדעת ויכולים לעשות בשלב ספציפי של השכלתם". באופן כללי, תקני למידה מתארים יעדים חינוכיים - כלומר, מה התלמידים היו צריכים ללמוד בסוף הקורס, רמת כיתה צפויה או שלבי חינוך- אך הם אינם מתארים תרגול, תוכן או שיטת הערכה מסוימים. בעוד תוכנית הלימודים נכתבת על ידי הממשלה או סוכנים שלה, במהלך יישומה, יהיו שלבים אחרים של תכנית הלימודים.

להמשך קריאה

נושאי רוחב | Cross-cutting themes [מונחון]

תוכן חשוב בתכנית הלימודים שיש לעסוק בו בין נושאים (או דיסציפלינות או תחומי למידה), ולא ללמד וללמוד אותו בנושא אחד מסוים. תוכן כזה יכול לחבר תכנים מבעד לגבולות של דיסציפלינות, להעשיר את תכנית הלימודים מבלי להעמיס עליה נושאים חדשים, ולאפשר חשיבה אינטרדיסציפלינרית ולמידה שיתופית.

להמשך קריאה

יצירתיות | Creativity [מונחון]

הטיפוס היצירתי הוא סקרן (תוהה ומפקפק, מגלה וחוקר, מאתגר הנחות), עיקש (ממשיך עם קשיים, מעז להיות שונה, סבלני לחוסר ודאות), בעל דמיון (משחק באפשרויות, מבצע חיבורים, משתמש באינטואיציה), שיתופי (משתף בתוצר, נותן ומקבל משוב, משתף פעולה), ממושמע (מפתח טכניקות, מבצע רפלקציה ביקורתית, יוצר ומשפר, מחפש פתרונות).

להמשך קריאה

תכנית לימודים מבוססת כשירות | Competency-based curriculum [מונחון]

תכנית לימודים המדגישה מה שמצופה מהלומדים לעשות, על פני התמקדות בחומר אותו הם מצופים ללמוד. תכנית לימודים כזו היא ממוקדת בלומד ומתאימה עצמה לצרכים המשתנים של התלמידים, המורים והחברה. משמעותה היא שפעילויות הלומד וסביבת הלמידה נבחרות כך שהלומר יכול לרכוש וליישם את הידע, המיומנויות והגישות למצבים שהוא נתקל בהם בחיי היום-יום.

להמשך קריאה

כשירות | Competency [מונחון]

הנחישות והיכולת לזהות, לבחור ולהניע ידע, מיומנויות, גישות וערכים כדי להתמודד עם אתגרים ודרישות בעלי כשירויות מגוונות(?), בהקשר ספציפי. לדוגמה, הנחישות והיכולת לתקשר באופן אפקטיבי זו כשירות שעשויה להשתמש בידע השפות של הפרט, מיומנויות טכנולוגיות מידע פרקטיות, רגשות, ערכים וגישות כלפי אלה איתם מתקשרים. כשירות מפותחת באמצעות פעולה ובתהליך איטרטיבי.

להמשך קריאה

פתרון בעיות שיתופי | Collaborative problem solving [מונחון]

יכולת הפרט להשתתף באופן אפקטיבי בתהליך שבו שני סוכנים או יותר מנסים לפתור בעיה, באמצעות הבנה ומאמץ משותפים הנדרשים להגעה לפתרון, ולעשות שימוש בידע, מיומנויות ומאמצים כדי להגיע לפתרון הזה.

להמשך קריאה

מיומנויות חשיבתיות | Cognitive skills [מונחון]

סט של מיומנויות חשיבה ואסטרטגיות אשר מאפשרות להשתמש בשפה, מספרים והגיון כמו גם לרכוש ידע, אשר מרכיבות מיומנויות מילוליות ולא מילוליות, מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, שימוש אפקטיבי בפונקציות ניהוליות (במיוחד זיכרון עבודה) ואסטרטגיות פתרון בעיות.

להמשך קריאה

נטיה אזרחית | Civic mindedness [מונחון]

גישה כלפי אחרים, מעבר למשפחה או חברים. הגישה מערבת תחושת שייכות לקבוצה או קהילה, מודעות לאנשים אחרים בקבוצה, מודעות להשפעת מעשיו של אחד על אנשים אלה, סולידריות עם חברים אחרים בקבוצה, ותחושת חובה אזרחית כלפי הקבוצה. קבוצה או קהילות שכלפיהן ניתן להפגין נטיה אזרחית הן אנשים החיים באזור גיאוגרפי מסוים (שכונה, עיירה, עיר, מדינה, קבוצת מדינו כמו אירופה או אפריקה, או העולם כולו כ"קהילה גלובלית"), קבוצות אתניות, קבוצות אמונה, קבוצות פנאי, או כל סוג אחר של קבוצה חברתית או תרבותית כלפיה פרט חש השתייכות. כל פרט שייך למספר קבוצות וגישה של נטיה אזרחית עשויה להיות מופגנת כלפי חלקן.

להמשך קריאה

אוריינות אזרחית | Civic literacy [מונחון]

ידע, גישות ומיומנויות פעולה אשר מאפשרים לפרט להשתתף בהצלחה בתהליך הפוליטי והחברתי ולהשפיע עליהם. לדוגמה, ידע על המוסדות הפוליטיים ותהליך הבחירות, גישות הערכה לגבי נושאים פוליטיים ומדיניות, ומיומנויות להשתתף בארגונים אזרחיים, איגודי עובדים, הצבעות, מחאות, דיונים או מפלגות.

להמשך קריאה
סגירת תפריט