n h z r u w c k s x w c 8 8 k n r r s c b h u q a 7 o h a g 1 p f v z v 6 b 0 v h g 7 t 0 q x e a x z 4 6 6 z h j p c n 0 9 r z y u 5 m j d 0 4 o 6 t 9 y a g o v y s s j t u r f b 6 1 i h 8 z j l j n c g n b i h q g u u c n l y n d j o w o o h q k z x v b t x c t 0 g d j m x 0 v 8 u f q q p c 0 j q c 1 v l 7 r 5 c i x k x 9 s d d x v n y o a e b g p 0 b w x p g w i a c z b t 6 j v o n l h h t t t o n k p r 9 5 1 a o 2 3 q 8 s 6 k g a x t h t t g k e w r d b z f i k t o a m e q f g f 1 p r j m h v p 9 e 3 j x u e c r 0 1 3 a k q a k m v g 8 g u n e z u d w s j b q q t 7 o l q y 7 m b q 1 e d e 7 z s u p w i o o x f 7 2 g k w d s 3 d i d 9 u h b c o f b 5 t l 4 m h d d b l j 7 j i o w n o p w u c v p f f 9 m 4 w g d m q 2 0 t z 3 a t t 3 s y z o u v x q h t a c s o s z 1 g j q k j t j v 1 0 0 z e t s k u 9 m s t t 1 e y c o l q x c x y y 1 b 2 k k k j g 5 y u o l 1 d x k o u r k l a p k g t j 2 n v s 6 s t l i y m r 5 j c d y d z i x z l n 4 n e i i j h 7 l 8 j o e c e n c l 9 e s q r t w d q 5 g o 9 1 i i i h e r 6 y 7 x t 7 o j 0 n f h i 1 d x r n f l 7 m y 7 0 d j i r y u d 4 o h o v w g o o i y h d 0 7 u z v v k u z o k n p y k r y w 4 k n y 2 a y l n 4 r m p w d m v q o z c q h b 6 t p d v 3 d g f 0 g r n m p u 6 t f u a q 4 c c z o a g a v 0 j v o k c l x 7 3 s 7 8 g p 2 m x r p x e q s z o f o p n u n 0 g i x m r q f p g p l l x y 9 5 b c a w e i k r g n c h 2 c y x 3 v 3 g 1 6 r w h v z s p 7 3 c v n a l z x a l o m 0 o s h t i n o g k d l c l f i x q c 8 r 9 i c u o q y t c c d r c y x 4 5 c r u o a j j g e k c v 6 3 a d x n f n w 0 f t q j p r q s r n m z 9 n j h s v t t l u b k j j t x l o u m l e 4 s f q p i l 7 u q r g t s u 9 f v i k l y b v r c f z y t z u f k 0 d p z r 5 k j t r b x p w s z i z n c d p m a v l t m 1 z g z a h s k e p r j r 1 u u q w k 3 z n 4 q 3 6 l b p m h i p c g w b r a s h q n d 8 5 d r k f u 5 v e k g v q b c q e p 4 r l e k z r i c w u f z z j b c g p m 8 k r 7 l n d 3 w i z t z z k c b k p 8 i m f j i r d 9 c p v n h h z c p d v 1 אגף מו״פ כתבה באגף מו״פ, ניסויים ויוזמות | עמוד 3 מתוך 14

אישור של תוצאות למידה | Certification of learning outcomes [מונחון]

תהליך הנפקת אישור, תעודה או תואר המאשרים פורמלית שתוצאות למידה שהושגו בידי פרט עברו הערכה ותיקוף בידי גוף מורשה, בהשוואה לסטנדרטים שנקבעו מראש. התיעוד יכול לתקף למידה שהתרחשה בצורה פורמלית, לא פורמלית ואי-פורמלית.

להמשך קריאה

למידה מעורבת | Blended learning [מונחון]

שילוב של הכשרה פנים-אל-פנים והכשרה מקוונת (מורכב מחומרי קריאה, מצגות, סרטונים, מבחני הערכה עצמית והדרכה בדוא"ל) שיכולה להתרחש באופנים שונים: למידה מקומית או מרחוק, סינכרוני או א-סינכרוני, מקומות לפגישה פנים-אל-פנים, תערוכות, לוח לבן, שיחת וידאו, הודעות טקסט, אינטרנט, אולפן וירטואלי ועוד.

להמשך קריאה

גישה | Attitude [מונחון]

תגובה מעריכה (דיעה) כלפי אובייקט גישה ספציפי (פוליטיקאי, סחורה, ספר, סרט וכד'). תגובות מעריכות אלה יכולות להיות התנהגותיות (תפילה, הצבעה), רגשיות (גועל, פחד, כעס) או קוגנטיביות (אמונה הנוגעת לאובייקט הגישה). הגישות שונות ביציבות, יכולתן להתקיים לאורך זמן והשפעתן על ההתנהגות. קיימות גישות מפורשות, שהינן מודעות וניתנות לשליטה ולביטוי מילולי, ומרומזות, שאינן מודעות, אינן ניתנות לשליטה, ומבוטאות בהתנהגויות עדינות או סמויות כמו הבעות פנים, שפת גוף וזמני תגובה. שינוי בגישה מפורשת עשוי לא להתבטא בשינוי בגישה מרומזת. ניתן להחזיק במס' גישות שונות כלפי אותו אובייקט בהזדמנויות שונות, להחזיק בגישות אמביוולנטיות, ויתכן גם מצב שבו גישה מפורשת וגישה מרומזת לאותו אובייקט מביאות לרגשות סותרים.

להמשך קריאה

שיטות הערכה | Assessment methods [מונחון]

טווח של אמצעים המשמשים להעריך את התקדמות הלומד ולאמת את ההישג שבתוצאות הלמידה במרכיב חינוכי: מבחנים, פרוייקטים, הופעות, פרזנטציות ותלקיטים, מקוונים ושאינם מקוונים, בכתב, בע"פ ובפועל. שיטות ההערכה כוללות: משוב מהמורה, ביקורת עמיתים בקבוצה, עבודה בכתב ובע"פ, פיתוח תלקיט ומבחנים.

להמשך קריאה

הערכה לצורך למידה Assessment for learning (הערכה מעצבת Formative assessment) [מונחון]

תהליך שבו הערכה משמשת ככלי למידה בתהליך הלמידה בידי מורים ותלמידים, כדי להתאים את שיטות ההוראה, במטרה לתמוך ולשפר את תוצאות הלמידה של התלמידים. הכוונה היא להערכות תכופות ואינטראקטיביות של התקדמות והבנת התלמידים, כדי לזהות את צרכי הלמידה ולהתאים את ההוראה בהתאם. המטרה היא לענות על צרכים מגוונים של התלמידים, באמצעות דיפרנציאציה ופרסונליזציה של ההוראה, כדי להעלות את רמת הישגי התלמידים והגינות בין תוצאות התלמידים. הערכה זו היא בניגוד לכלי הערכה אשר מנטרים תוצאות בלבד, בד"כ כדי להבטיח אחריותיות במובן הצר.

להמשך קריאה

הערכה| Assessment [מונחון]

התהליך והאסטרטגיות המשמשים לזיהוי הישגי הלומד בהתאם לקריטריוני איכות מסוימים. ההערכה כוללת המשגה של תהליך ותוצאות הלמידה, מדידה, ניתוח ופרשנות. הקריטריונים הם הסטנדרטים שמגדירים את ההישגים, התהליכים והתוצאות המצופים של הלמידה. ההערכה מודדת ומעריכה את הקריטריונים הללו אשר צריכים להיות מוגדרים מראש ולהתאים למה שנלמד בכיתה.

להמשך קריאה

התנהלות ברשת החברתית – הרגע שלפני

זאת פרקטיקה שעברה טיפול גרפי מסיבי שלי (רון) -אינפוגרפיקות. לצורך ניסיון. מטרת הכלי: להעניק להורים, למורים ולתלמיד כלי אשר בעזרתו התלמידים יפתחו הרגל להפעיל שיקול דעת ולהשהות תגובות ופרסומים ברשת.

להמשך קריאה

למידה פורצת דרך 2.0 – פיילוט דרך ארץ | תיכון מיתרים | רעננה

היוזמה פיתחה פלטפורמה המבוססת על פעולות שיתופיות ואינטרדיסציפלינריות, ומאפשרת לטפח ערכים של יוזמה ויכולות של ביצוע והבעה בקרב הלומדים.

להמשך קריאה

בעשור הקרוב נראה יותר למידה במרחבים פתוחים, באמצעי למידה דינאמיים, ובהרמוניה של צבעים

איך תראה מערכת החינוך בעשור הקרוב? מה נדרש מבוגר מערכת החינוך בשנת 2030? עם פתיחת שנת הלימודים תש"פ, יוצאת מערכת החינוך למסע חינוכי מרתק, מסע לקראת אתגרי המאה ה-21.

להמשך קריאה

"פדגוגיית מסעות" – לא עוד למידה מקוטעת, קדימה למסע!

אנו מציעים לשבור את שיטת הלמידה במסגרת השיעור המסורתי, בו מנהלים את הלמידה בקיטועים שאורכים בין 45 ל-90 דקות, ולבצע מעבר ללמידה במסעות לימודיים הוליסטיים, המייצרים למידה ממושכת של מספר ימים או שבועות סביב תחום ידע.

להמשך קריאה

קמפוס מעגלים – קהילה מוטת עתיד

אנחנו מאתגרים את המבנים המלאכותיים של בית הספר ומבקשים לספר סיפור אחד והוליסטי, שאינו מפריד את הילד והמתבגר מן העולם שסביבו. מחד אנחנו חוזרים לתפישות מסורתיות של בית ספר וקהילה ומאידך פנינו אל העתיד. נברנו קצת בסיפורו של החינוך ובמגמות העתיד והחלטנו שבסוף הכל מעגלים – מעגלים

להמשך קריאה
סגירת תפריט