פרקטיקה: בניית סיפור מסגרת

‏‏IMG_1179 - עותק
ניהול למידה של התלמיד הצעיר בקבוצה גדולה בעזרת יצירת סיפור מסגרת ושימוש במטאפורות. חלק מיוזמת ״מותק, הכיתה התרחבה״ שפותחה בבי״ס עוזי חיטמן

שאלה?

ציטוט

מטרת הפרקטיקה

פיתוח מענה אישי ודיפרנציאלי לכל תלמיד לפי העדפותיו, כישוריו הלימודיים, החברתיים והרגשיים וסגנון הלמידה המתאים לו, בכיתה מרובת תלמידים. המענה שיינתן יאפשר לטפח בלומדים כישורי עתיד: למידה עצמאית, סקרנות וביקורתיות, יכולת ניהול זמן ומיומנויות של עבודת צוות.

איך, על קצה המזלג

יצירת "עולם" שבו הילדים תופסים את עצמם כדמויות בסיפור, והשיח הכיתתי מתבסס על עולם המושגים השאובים מאותו עולם.

הפרקטיקה ״בניית סיפור מסגרת״ הנה חלק מיוזמת ״הכיתה כקונספט״.