קול קורא למעבדת חטיבת הביניים העתידית – במבט הוליסטי

רקע להקמת המעבדה

חטיבת הביניים היא מוסד חינוכי אשר פוגש את התלמידים כאשר הם בתווך בין שנות היסודי לשנות התיכון. המאפיינים הייחודיים לחתך גיל זה מעלים צרכים ספציפיים – מבחינה לימודית, אישית, רגשית, חברתית ועוד. לצד צרכים אלו מגלמת חטיבת הביניים גם הזדמנות עצומה: בתוך רצף של 12 שנות לימוד במערכת החינוך, אחרי שהושתת הבסיס לתלמידאות בביה"ס היסודי וטרם הזינוק לעולם הלמידה לבגרות, מאפשרת חטיבת הביניים להפעיל אופנים שונים של עשייה חינוכית משמעותית. אך האם מממשות חטיבות הביניים כיום את הפוטנציאל המדובר? כעת, כשרה השעה לבחינה מעמיקה של של חטיבות הביניים, מתוך מבט הוליסטי, המתייחס למגוון הרב של דברים שמתרחשים במוסד חינוכי זה. כל זאת במסגרת מהלך גדול שמובל במשרד בעת הזאת ומתוכלל ע"י האגף לחינוך על יסודי.

שותפים לדרך

אגף מו"פ ניסויים ויזמות

האגף לחינוך על יסודי