קול קורא לתקצוב רשויות מעת הצטרפותן לתכנית מרחבי חינוך – אזורי בחירה מבוקרת וייחודיות בית ספרית – תשע"ט

המינהל הפדגוגי, באמצעות אגף מו"פ, ניסויים ויוזמות, מעוניין לתקצב רשויות, מעת הצטרפותם לתכנית מרחבי חינוך – אזורי בחירה מבוקרת וייחודיות בית ספרית, בהתאם לחוזר מנכ"ל תשעא/6(א), כ"ז בשבט התשע"א, 01 בפברואר 2011, 3.1-40.

תכנית מרחבי חינוך – אזורי בחירה מבוקרת וייחודיות בית ספרית, מהווה מענה להחלטת ממשלה מספר 1953 מיום 11.07.2010 בנושא "הרחבת אזורי רישום – בתי ספר רשמיים".

מטרת העל של התכנית הינה חיזוק החינוך הציבורי במדינת ישראל באמצעות בחירה מבוקרת של הורים ותלמידים את בתי הספר ביישוב על פי הכלל, "התלמיד בוחר את בית הספר ולא בית הספר בוחר את תלמידיו". המהלך נועד לאפשר לתלמידים ללמוד בביה"ס המתאים להם  ולשבץ אותם לפי קריטריונים מוסכמים, בהלימה לחוזר המנכ"ל של ועדת בתי ספר ייחודיים, תוך התחשבות בכישורים, ברצונות ובצרכים של כל תלמיד ותלמיד ובמקביל לשמירה על איזון בין בתי הספר ושוויון הזדמנויות לכולם.

חיזוק הבחירה המבוקרת מתבצע באמצעות שני מהלכים מרכזיים: הקמת מנהלת יישובית ופיתוח ייחודיות בית ספרית.

הפרטים המלאים: קול קורא