רקע להקמת המעבדה

בימים אלו מתקיים במשרד החינוך מהלך רחב לבחינה מחודשת של חטיבות הביניים. בין השאר, נבחנים אופני ההוראה-למידה המתקיימים כיום בחטיבות. ביחד נרצה לשאול, האם אופני ההוראה-למידה הנפוצים בהן כיום מאפשרים להצמיח תלמידים בעלי ידע וגם הבנה, אשר מסוגלים לפעול בעזרת המיומנויות שלמדו ולהתחייב מבחינה ערכית? מטרת המעבדה לבחון את אופני ההוראה והלמידה בחטיבות הביניים, לבדוק ולפתח מודלים פדגוגיים מתקדמים, במטרה להגביר את הרלוונטיות של הנלמד לאתגרי המאה ה-21 ולהבטיח כי בית הספר מעניק את הערך המוסף לו זקוקים התלמידים – בהווה כמו גם בהמשך חייהם. 

שותפים לדרך

אגף מו"פ ניסויים ויזמות

המזכירות הפדגוגית